Fiscale maxima 2018 voor pensioenregelingen

Hieronder geven wij de fiscale maxima 2018 voor pensioenregelingen.

Wie weet brengt u dit op het idee om een initiatief tot een pensioenaanpassing te onderzoeken en voor te stellen.

1) (“Witteveen”) AOW-franchise

Omdat er een staatspensioen (de AOW) is en er dus al pensioen is geregeld, is het logisch en fiscaal verplicht dat over een gedeelte van het salaris geen pensioen wordt opgebouwd. Des te lager deze aftrek ( franchise) hoe hoger de pensioenopbouw.

Franchise middelloon (en beschikbare premie) € 13.344,00 en eindloon € 15.099,00.
Onder voorwaarden is het toegestaan om bij beschikbare premieregelingen waarbij het partnerpensioen is gebaseerd op eindloon van de (lagere) middelloonfranchise gebruik te maken.

1b) Verlaagde franchise

Als de pensioenopbouw niet maximaal is, is het toegestaan om de franchise te verlagen onder de “Witteveen-franchise”.

Medewerkers met de laagste salarissen profiteren hiervan (relatief) het meest. Ook voor de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen levert een zo laag mogelijke franchise het meeste pensioen op. Bedrijven die het verzorgen van hun medewerkers belangrijk vinden hanteren een zo laag mogelijke franchise.

Verlaagde franchise bij opbouw middelloon (en beschikbare premie) bij opbouw tot 1,701% € 10.655,00 en tussen 1,701 en 1,788% € 12.028,00.

2) Pensioenopbouw

Na de verlaging van het salaris met de AOW-franchise wordt de pensioengrondslag gevonden. Over dit bedrag zegt de werkgever een jaarlijkse pensioenopbouw toe. De maxima zijn als volgt:

Eindloon (68 jaar) 1,657%
Middelloon (68 jaar) 1,875%
67 jaar 1,657%,66 jaar 1,614% en 65 jaar 1,502%
Pensioendatum 67 jaar is niet verplicht
Maximum pensioengevend salaris € 105.075,00

Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% (1,313% middelloon of 1,16% eindloon per dienstjaar) van het ouderdomspensioen.

2b Leeftijdsafhankelijke premiestaffels

Leeftijd4% staffel3% staffel2,5% staffel2% staffel
15-203,90%6,90%10,30%14,10%
20-254,40%7,70%11,70%15,60%
25-305,40%8,90%13,30%17,20%
30-356,60%10,40%15,00%19,00%
35-408,00%12,00%17,00%21,00%
40-459,80%14,00%19,20%23,20%
45-5011,90%16,30%21,80%25,60%
50-5514,60%19,00%24,80%28,40%
55-6018,00%22,30%28,20%31,60%
60-6522,40%26,50%32,30%35,30%
65-6826,80%30,60%36,10%38,70%

Er zijn pensioenuitvoerders die een leeftijdsafhankelijke premiestaffel aanbieden met een ingerekende rente van 1,5%.

3) inflatiecorrectie

Het maximale percentage dat verzekerd mag worden bedraagt 3%

De inflatie komt in 2017 op ca. 1,39%.

Eigenlijk zouden opgebouwde en ingegane pensioenen dus met minimaal dit percentage moeten stijgen om “bij te blijven”.

Het behaalde rendement bij een leeftijdsafhankelijke premiestaffel zou moeten bedragen: ingerekend rendement (4% of 3% of 2%) plus beleggingskosten plus inflatie 2017.

Als het pensioen is gebaseerd op de 4% staffel zou het behaalde rendement ongeveer 6% moeten zijn.

4) Maximaal dagloon

Dit bedrag (2018: € 54.617,00) is van belang omdat de maximale uitkering uit hoofde van de WIA (en dus ook vanuit de WGA-hiaat verzekering) over maximaal dit bedrag wordt berekend.

5) Algemene NabestaandenWet

Als de achterblijvende partner al recht heeft op een uitkering uit hoofde van de Anw is het maximale bedrag per jaar € 15.369,00.

Het vrije bedrag voor 2018 bedraagt € 782,70 en de inkomensgrens voor de achterblijvende partner bedraagt € 2.541,00 per maand.

Als er geen kinderen zijn die jonger zijn dan 18 jaar is er geen Awn-uitkering.

info@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15