Wie zijn wij?

Met elkaar, voor elkaar

OR-Pensioenadviseurs is een advies- en trainingsbureau voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen voor collectief pensioen en andere inkomensvoorzieningen.

De oprichter, Gerard van der Toolen, adviseerde de afgelopen jaren meer dan 1.000 ondernemingen en ondernemingsraden over het verzekerde inkomen.

OR-Pensioenadviseurs houdt zich uitsluitend bezig met de advisering van ondernemingsraden. Wij sluiten geen verzekeringen af. Wij staan ondernemingsraden bij in medezeggenschapszaken voor het verzekerde inkomen.

Wij zijn van mening dat een adviseur kennis moet aandragen, uitgangspunten van het geregelde verzekerde inkomen helder en begrijpelijk moet maken, eventuele alternatieven moet aandragen, de mogelijke keuzes duidelijk moet maken en de consequenties van de keuzes in beeld moet brengen.

Onze c.v.