Onze c.v.

Stichting Pensioenopleiding en Advisering Ondernemingsraden heeft een zeer ruime kennis en ervaring. Zo ondersteunen wij Ondernemingsraden door het geven van workshops, lezingen, bij instemmingsaanvragen en het helpen om te komen tot een oplossing voor complexe pensioenvraagstukken, waarbij wij als doelstelling hebben dat ondernemingsraden de gevolgen van een (wijziging van) pensioenregelingen begrijpen en derhalve een goed besluit kunnen nemen.

Deze kennis en ervaring is de afgelopen 30 jaar opgebouwd in de advisering van meer dan 1.000 ondernemingen en ondernemingsraden op het gebied van het verzekerde inkomen.

De advisering varieerde van lokale ondernemingen waarvan de aandelen in familiehanden zijn, tot de allergrootste wereldwijd opererende beursgenoteerde multinationals.

Een mooi compliment dat wij laatst van de voorzitter van de OR van een multinational kregen is "dat door een bevlogen vakman de complexe materie op een normale en begrijpelijk manier wordt uitgelegd. In tegenstelling tot de grote actuariële en andere bureaus, die wel erg duur zijn, maar er maar moeilijk in slagen om de materie over te brengen." In plaats van dat de OR een besluit neemt, wordt deze vaak geheel bedacht door de adviseur.

OR Pensioenadviseurs heeft ook "politieke contacten". Wij hebben meerdere malen 2e Kamerleden geïnformeerd over pensioenzaken en hebben een lijntje naar de pensioenspecialisten in de SER. Hiermee zetten wij ons in voor de pensioenbelangen van werknemers en de positie van ondernemingsraden bij de besluitvorming rond pensioenen.

Vanuit ons netwerk, waaronder de deelnemers aan de Kring van Pensioenspecialisten (www.kps.nl) hebben wij veel contacten met andere specialisten (niet op onze loonlijst: dus geen overhead) en nemen wij regelmatig zitting in een werkgroep voor pensioenverbeteringen.