Wat doen wij?

Inzichtelijk. transparant, eerlijk en begrijpelijk

OR-Pensioenadviseurs ondersteunt ondernemingsraden bij medezeggenschap over het verzekerde inkomen.

Wij helpen met initiatieven, adviezen en instemmingsverzoeken. Hierna volgt de communicatie met de achterban, immers de OR bindt de individuele werknemer niet, maar de werkgever staat wel sterk als een individuele werknemer bezwaar maakt tegen een aanpassing van de verzekerde arbeidsvoorwaarde(n) als de OR instemming heeft gegeven.

Kennis voor de ondernemingsraadsleden is hierbij van belang, dus geven wij ook opleidingen en workshops. Op locatie en met uw situatie als uitgangspositie. Ook een online opleiding over pensioen met bijbehorende toetsen en certificaat is in de maak. Ondernemingsraadsleden die zelf aan de slag willen om hun pensioenkennis te vergroten kunnen aan de slag. Wij geloven in kennis delen. Om deze reden houden wij ondernemingsraden via nieuwsbrieven en een online bibliotheek op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot het verzekerde inkomen.

Onze opleidingen hebben betrekking op het verzekerde inkomen zoals dit in uw bedrijf is geregeld. Geen algemene pensioenopleiding, maar to the point, betrekking hebbend op uw situatie.

Wij maken pensioenregelingen inzichtelijk, transparant en begrijpelijk, zodat de ondernemingsraad de juiste keuzes kan maken.