Workshops

In de workshops Pensioen en OR behandelen wij gedurende een dagdeel het pensioenkader aan de hand van de pensioenregeling zoals deze bij jullie bedrijf van toepassing is.

Aan de orde komt onder andere:

  • Hoe zijn we in Nederland gekomen tot het pensioen dat wij nu hebben (pensioenhistorie);
  • De pensioenregeling die bij jullie bedrijf van toepassing is;
  • Goede en verbeterpunten aan jullie pensioenregeling;
  • Hoe werkt jullie pensioen (inkomen na pensionering, partner- en wezenpensioen , arbeidsongeschiktheidsinkomen);
  • Pensioenontwikkelingen;
  • Concrete actiepuntenlijst voor de OR (wat willen we verbeteren en hoe en wanneer gaan wij dit aanpakken).

Voor en tijdens de workshop is er veel ruimte voor jullie wensen en eigen inbreng.

De workshop kost € 1.500,00 excl. BTW en reiskosten, ongeacht het aantal deelnemers.

Doelstelling van de workshop is dat deelnemers (bijvoorbeeld nieuwe leden van een OR) kennis hebben genomen van het pensioenkader, de eigen pensioenregeling, verbeterpunten van jullie pensioenregeling en pensioenontwikkelingen.