Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente
OR-Pensioenadviseurs heeft een bibliotheek gemaakt met artikelen die met pensioen en de ondernemingsraad te maken hebben.In de tagcloud (hierboven) staan op onderwerp een aantal trefwoorden. Als je hierop klikt krijg je allerlei artikelen die met het gekozen onderwerp te maken hebben.

Pensioen is in de basis vrij simpel:

Meer...
Tags: intro, leeftijd

Prof Eric Lutjens over opt-out en invaren.

Geen juridische bezwaren.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, invaren, pensioenakkoord, wet

Eigen blog over eerbiedigende werking opbouw pensioen.

Nabestaandenpensioenen moeten uiteraard wel aan nieuwe wetgeving voldoen, waardoor ook eerbiedigende werking instemmingsplichtig is.

Bron/meer...
Tags: volledige informatie, beleggen, instemming, pensioenrecht

Wel of niet invaren. Uitgelegd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg.

Bron/meer...
Tags: invaren, pensioenakkoord, solidariteit, toeslagen

Webinar met uitleg solidaire regeling

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenakkoord, solidariteit

Pensioenkloof vrouwen en mannen

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

Jan van der Laan legt uit hoe het zit met eigendomsrecht bij pensioenen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, pensioenakkoord

Pensioenrechtsspraak februari 2024 van Jim Kaldenberg

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Hoge Raad geeft oordeel over de eis dat de verplichte buffers bij pensioenfondsen veel te hoog zijn en dat pensioenen verhoogd moeten worden (met terugwerkende kracht). Kansloos uiteraard

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties, toeslagen

Voor LinkedIn gebruikers informatie van Michael Visser over de Appa.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenrecht

Voor de linkedIn gebruikers: een opsomming waarover en tussen wie zoal discussies kunnen ontstaan bij de invoering van een gewijzigde pensioenregeling vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Melding vanaf LinkedIn door Anne Laning inzake afdekken van rente middels derivaten.

Sluimers die zelf met pek en veren verjaagd is vanwege te lage afdekking (20%) waardoor dekkingsgraad ABP van 130% naar 90% ging heeft hier commentaar op.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over de rekenrente.

De discussie laait weer op.

Bron/meer...
Tags: indexaties, invaren, lage rente, wet

Anne Laning en Leen Paape met feiten over de Wet toekomstpensioenen.

Grote dank heren!

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet, wet

Ook hoogleraar pensioenrecht Eric Lutjens ziet in collectief legitimiteit invaren geen bezwaren mits goed onderbouwd.

https://lnkd.in/e9kPwGiy

Bron/meer...
Tags: compenseren, invaren, pensioenwet, pensioenakkoord

Samen met Leon Zijlmans notitie geschreven met simpele uitleg invaren. Als de keuze bij deelnemers wordt neergelegd is wel of niet invaren geen moeilijke keuze.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, invaren, pensioenwet

Samen met Leon Zijlmans AAG notitie geschreven over overstap van tarief "bonus bij leven" naar restitutie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioeninformatie, pensioenakkoord, informatie verstrekken

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over impact verlies rendement en pensioenuitkering.

Shoppen bij flexibel pensioen een must!

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioeninformatie, beleggen

Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660. OR DAS geeft voorwaardelijk instemming. WOR kent maar twee mogelijkheden wel of niet instemmen.

Dit x ging het goed.

Meer...
Tags: uitspraken, instemming, wor

Samen met Léon Zijlmans AAG vragen wij aandacht voor de hoogte van de gemiddelde premies die betaald worden voor pensioen. Deze zijn in veel gevallen veel te laag voor een redelijk pensioeninkomen. Ons advies voor ondernemingsraden: zorg voor een realistisch beeld en laat eens voorrekening met hoeveel procent het verwachte pensioeninkomen daalt ten opzichte van het inkomen voor pensionering. Hierna kun je dan bepalen of dit ook past bij jullie organisatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Vordering ingesteld tegen pensioenfonds voor de reisbranche. Omdat dekkingsgraad zeer laag was en pensioenen dus niet nagekomen konden worden is de pensioenuitvoering overgedragen naar pensioenfonds (PGB) die wel een goede dekkingsgraad heeft. Dekkingsgraden zijn met elkaar in evenwicht gebracht en dus opgebouwde pensioen gekort.

Groot deel van de kortingen is al weer ingelopen omdat PGB wel kon indexeren.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, uitspraken

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Artikel in Elsevier over de Wtp waaraan wij hebben meegewerkt

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Veel pensioenregelingen zijn in het verleden veranderd (bv van eindloon naar middelloon)en bij deze wijziging is overeengekomen dat opgebouwde pensioenaanspraken voor de huidige werknemers onvoorwaardelijk geïndexeerd zouden worden. HR staat eenzijdige wijziging door werkgever toe. Als dit niet de bedoeling is pas de overeenkomst dan aan!

Bron/meer...
Tags: indexaties, eenzijdige wijziging, uitspraken

Stukje geschreven met Actuaris Leon Zijlmans, waarom het logisch is dat pensioenen onder de Wtp hoger worden dan pensioenopbouw onder het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Memorie van Antwoord Wet toekomst pensioenen naar aanleiding van 1.000 vragen uit de Eerste Kamer

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet, pensioenveranderingen

Uitspraak RB Amsterdam zaak 30 januari 2023 en uitspraak 8 februari 2023: OR stemt onder voorwaarden in en werkgever verandert de aanvullende voorwaarden.

Instemming Art 27 lid 1 a, stuiten Art 27 5 en uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, wor, uitspraken

Stukje geschreven met Leon Zijlmans met uitleg over meerdere in pensioenregelingen gebruikte vormen van solidariteit zonder zelf een oordeel te vellen over de wenselijkheid hiervan.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, solidariteit

analyse op LinkedIn van prominent deskundige Anne Laning (actuaris) waarom de Wtp betere uitkomsten geeft dan het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Met deze parameters worden de pensioenen berekend

Meer...
Tags: beschikbare premie, compenseren, wet, pensioenakkoord

Rapport Stichting Economisch Onderzoek Premie Pensioen Instelling (PPI)

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, beschikbare premie, premiestaffels, instemming

Stukje samen met Leon Zijlmans geschreven over het verlagen van de franchise tot aan het Wettelijke minimum. Dit kan vooral voor de medewerkers met de laagste salarissen voordeel opleveren.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, medezeggenschap, wet

Samen met Leon Zijlmans AAG stukje geschreven over restitutie van het pensioenvermogen na overlijden voor de pensioendatum. Pieter Omtzigt maakte zich hier nogal druk over. Wij geven betere alternatieven.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over de keuze die Ondernemingsraden moeten maken hoe het uiteindelijke pensioen er voor de werknemers uit gaat zien. Meebewegen met de economie, gegarandeerd of iets hier tussenin?

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, instemming, pensioenakkoord

Stukkie getikt samen met Leon Zijlmans over een belangrijke keuze die ondernemingsraden moet gaan maken. Hoe hoog moet eigenlijk het pensioen worden waarop we de premie gaan baseren?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers: de Wtp

Bron/meer...
Tags: compenseren, wet, pensioenakkoord

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over enkele overdenkingen die Ondernemingsraden moeten maken vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord

Eigen blog: Ondernemingsraden beslissen mee over hoe het uiteindelijke pensioen er gaat uitzien: demping fluctuaties of volledig meebewegen met de economische omstandigheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: er valt binnenkort veel te kiezen voor ondernemingsraden. Defaults, wel of geen reserve zodat ingegane pensioenen niet teveel meebewegen met de economie, de nabestaandenpensioenen, het gewenste pensioenniveau, etc, etc.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, beschikbare premie

De Aow wordt fors verhoogd in 2023 en hiermee ook de Aow-franchise.

Lagere pensioenen of is hier wat aan te doen?

Wij vinden van wel.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, compenseren, franchise

Eigen blog : hoeveel premie nodig voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans. De Ondernemingsraad heeft wat te kiezen. Welk type uitvoerder past bij jullie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, solidariteit

Artikel over opleggen van verbod aan OR om informatie te delen.

Bron/meer...
Tags: wor, informatie verstrekken, medezeggenschap, uitspraken

Eigen blog: grote verschillen bij juiste keuze redelijk percentiel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Werkgever en werknemer hebben discussie over wat de ambitie (streven naar) is bij indexaties. zij voeren hierover overleg. Werkgever komt er bij deze rechter niet mee weg dat ambitie volledige voorwaardige indexaties inhoud.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die een (te) lage premie regeling wil invoeren voor nieuwe werknemers (verboden ongelijke behandeling) en geen volledige compensatie wil betalen voor werknemers die erop achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: compenseren, ongelijke behandeling, medezeggenschap, pensioenakkoord

Over de Wet Toekomst Pensioenen is veel te lezen, maar wat zijn de eerste stappen die je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet nemen en waarop moet je letten?

De hoofdlijnen van de nieuwe Wet vind je hier.

Meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, wet, pensioenakkoord

Ondernemingsraden gebruik je eigen adviseur als buffer tussen jullie en de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compenseren, instemming, wor

Uitspraak Hof ECLI:NL:GHDHA:2022:16 : werkgever en pensioenuitvoerder beeindigen pensioenregeling waardoor werknemer geen enkele kans meer heeft op indexaties.

Werkgever moet werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Positieve verwachtingen Netspar op invaren

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Veranderen van een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexaties is niet toegestaan.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Uitspraak OR DAS vs werkgever. DAS doet extra betaling aan het depot om de indexaties te kunnen betalen op peil te houden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, indexaties, uitspraken

Wet Toekomst Pensioenen en het nieuwe partnerpensioen goed uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Blog "ook werknemers van "kleine" ondernemingen (tot 50 werknemers) hebben inspraak bij een eventuele verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, pensioenveranderingen

Ook KWPS zet grote vraagtekens bij uitspraak met stijgende leeftijd mag ook de eigen bijdrage stijgen.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Alcatel mag pensioenregeling niet veranderen nu er geen kans meer is op indexaties

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Ook instemmingsrecht voor een ondernemingsraad bij een Cao.

𝐎𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐢𝐧𝐠𝐬𝐫𝐚𝐝𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐤 𝐣𝐞 𝐫𝐨𝐥 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞

Ondernemingsraden zijn nog steeds onvoldoende doordrongen van hun rol op het pensioendossier, ook al is die sinds 2016 verduidelijkt. Dit is zeker zo bij OR-en van grote bedrijven (met een eigen ondernemingscao) of sterk cao-gereguleerde bedrijfstakken (bouw, metaal, vervoer, etc.).

‘Van nature’ denken zij dat het pensioendossier een cao-onderwerp is, waar zij dus buiten staat (de cao-exceptie ex art. 27 lid 3 Wor). Maar in de meeste gevallen zijn in de cao lang niet alle pensioenonderwerpen uitputtend geregeld, waardoor OR-en gewoon een instemmingsrecht heeft.

Een goede reminder is deze procedure, waarin de rechtbank de grens duidelijk maakt: de OR heeft alleen geen instemmingsrecht als er “geen vrije, zelfstandige beslissingsruimte aan de ondernemer” is overgelaten (rov. 4.3). Zie https://bit.ly/3A5fs3G. Goed om te weten voor alle OR-en bij de aankomende transitie

Bron/meer...
Tags: instemming

Mits zeer goed beargumenteerd kan een eigen bijdrage als % van de premie (en dus oplopend met de leeftijd) zijn toegestaan. Overigens verwachten wij dat beroep gesteld zal worden tegen deze uitspraak.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, eigen bijdrage

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

Uitspraak: andere pensioenregeling voor nieuwe medewerkers Shell. Rechtvaardiging vanwege omstandigheden (forse reservering en zeer goed alternatief voor nieuwe medewerkers).

Zonder objectieve rechtvaardiging niet toegestaan! Moet legitiem, passend en noodzakelijk zijn. Meestal is dit niet het geval en dus niet toegestaan.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

Kamerbrief 5 juni 2019 Koolmees inzake Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Opinie: wat minder zeker maar wel prima uitvoerbaar goed pensioen mogelijk door collectiviteiten in plaats van volledig individueel beleggen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Geen vroegpensioen voor zware beroepen.

Bron/meer...
Tags: aow

Ook in hoger beroep mag werkgever de pensioenregeling niet eenzijdig wijzigen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Eigen bijdrage als percentage van de premie moeten worden aangetoond op basis van objectieve rechtvaardiging dat ongelijke beloning toegestaan is.

Bij pensioenregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dit aan de orde en gaat vaak fout.

Een hogere eigen bijdrage voor oudere werknemers heeft ook gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW- of WIA-uitkering.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, onjuiste communicatie, premiebijdrage werknemers, beschikbare premie

Ondernemingsraad spreekt met werkgever af dat niemand er na de verandering van de pensioenregeling op achteruit mag gaan. Actuaris maakt berekeningen en iedereen gaat er zelfs op vooruit. Volgens de berekeningen dan, na enkele jaren blijkt dat de pensioenen lager zijn geworden. OR spant rechtszaak aan, maar de werknemers hebben(pensioen)pech.

Let goed op wat er op papier overeen gekomen wordt en probeer achter de cijfers van de pensioenberekeningen te kijken.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Ons commentaar op de uitspraak inzake geen goed werkgeverschap en schadevergoeding na omzetting pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Urgentie om middelloon voor 2022 om te zetten in premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel is afgenomen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geïntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geïntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, compensatie, compenseren

Eigen bijdrage als percentage van de premie is in strijd met gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage

Blog doorvragen over wat er achter de cijfers zit bij voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Filmpje uit de reeks inzake Pensioenakkoord inzake eerbiedigende werking premiestaffels en de evenwichtigheidstoets voor de vlakke premie.

Bron/meer...
Tags: compenseren, pensioenakkoord

Reactie Pensioenakkoord inzake opname ineens: wel aan te bevelen maar niet in combinatie met hoog/laag pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Evaluatie netto pensioen voor medewerkers met inkomen boven € 110.111,00 (2020): weinig animo

Bron/meer...
Tags: netto pensioen

Artikel van eigen hand over Pensioenakkoord en de gevolgen voor middelloonpensioen en premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, compenseren

Juridische zaken Pensioenakkoord door Erik Lutjens en Monique van der Poel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compenseren

Vragen 55+ aan fnv, invaren niet verplicht (35)

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Niet wachten tot 2026 en verplicht omzetten middelloonpensioen in leeftijdsafhankelijke premiestaffel?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Grote schade voor werknemers verwacht vanwege onvoldoende compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie, beschikbare premie

Hoofdlijnnotitie Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Nieuwsbrieven Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken, wet

Gewijzigde vut-regeling kan redelijkheidstoets niet doorstaan. Instemming OR niet doorslaggevend. Alternatieven voor de overgangsregeling voor werknemers geboren voor 1950 waren mogelijk, en behoefden geen leeftijdsdiscriminatie op te leveren

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Uitspraak Arkema

Meer...
Tags: uitspraken

Arbeidsrecht. Procesrecht. Beëindiging van pensioenregeling ter zake provisie inkomsten behelst in dit geval een wijziging arbeidsovereenkomst waarvoor een nadere overeenkomst tussen werkgever en werknemer vereist is. Vraag of een dergelijke nadere overeenkomst tot stand is gekomen, wordt in beginsel beantwoord aan de hand van algemene regels voor sluiten van overeenkomsten. Gelet op de aard van die rechtsverhouding mag een werkgever er evenwel slechts dan op vertrouwen dat een werknemer heeft ingestemd met een voor hem nadelige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden als hem duidelijkheid is verschaft over de inhoud van die wijziging en op basis van verklaringen of gedragingen van die werknemer een welbewuste instemming met die wijziging mag worden aangenomen (vgl. HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509). Rechter behoefde de ondubbelzinnigheid van de instemming niet met zoveel woorden vast te stellen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Pensioenoplossingen bij ontslag

Bron/meer...

Update handreiking inhaal en inkoop gemiste pensioenopbouw.

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, inhaal gemiste pensioenopbouw

Economen over (pensioen)toekomst.

Bron/meer...
Tags: lage rente, beleggen

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Kamerbrief Koolmees nav Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, wet

Blog voorgestelde pensioenverandering: waarop letten

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Ik ben benieuwd of de vakbonden gaan opkomen voor werknemers die er bij het pensioenakkoord op achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: Pensioenakkoord

Wijziging pensioenregeling, akkoord OR, maar (KLEIN DEEL) werknemers is niet akkoord. Ondanks incorporatiebeding wordt de wijziging teruggedraaid. Werknemers hebben niet ingestemd met de verandering.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken

Blog inzake overwegingen en vragen die de OR kan stellen als de werkgever voorstelt om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, volledige informatie

Compensatie bij pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Veel pensioenregeling zijn onterecht veranderd op basis van foute info.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Compensatie vragen!

Wettelijke onderbouwing.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Tips voor ondernemingsraden bij voorstel om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Hof Den Bosch 14 januari 2020: eenzijdige wijziging waarbij onvoldoende rekening is gehouden met redelijkheid en billijkheid/belangen werknemers en dus verliest de werkgever.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Ook de Hoge Raad geeft aan dat Fair Play Centers onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de medewerkers bij de wijziging van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenveranderingen, uitspraken

Werkgever wil de pensioenregeling eenzijdig wijzigen maar slaagt er niet in om om aan te tonen dat het werkgeversbelang groter is dan belang werknemers bij ongewijzigde voortzetting.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Ondernemingsraden hebben recht (WOR art 16 en 22) om deskundigen in te schakelen. Bij pensioenkwesties geen overbodige luxe en vaak een "must".

Het gaat immers om afspraken over het inkomen van de medewerkers.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

Werkgever verandert na uitdiensttreding de pensioenregeling. De indexatiemaatstaf verandert van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. De Rechtbank staat dit niet toe.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

De OR ging onder voorwaarden akkoord. Dat is op zich niet ongewoon, maar op basis van de wet kan de OR alleen maar instemmen of niet instemmen. Een voorwaardelijke instemming (‘ja, mits’) is dan ook een instemming als bedoeld in de wet. Ook als de werkgever uiteindelijk niet (volledig) aan de voorwaarden voldoet. Beter is het vanuit het perspectief van de OR om de instemming te formuleren als ‘nee, tenzij’. Als de werkgever dan niet aan de voorwaarden voldoet, is er geen instemming.

Zoals de kantonrechter dan ook constateerde was het besluit definitief omdat sprake was van instemming en de nietigheid niet tijdig is ingeroepen. Daardoor is nu sprake van een wijziging van de pensioenregeling die al tien jaar geleden tot stand kwam en waarover nog steeds wordt gediscussieerd. Via een wat gekunstelde (doel)redenering komt het hof tot het oordeel dat er toch nog een besluit moet komen waarmee ofwel de OR instemt, ofwel de kantonrechter vervangende toestemming voor geeft. Daarmee voldoet het proces uiteindelijk aan de eisen die de wet eraan stelt. Al duurt het wel wat lang

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Hoger beroep: werkgever moet zwaarwichtig belang aantonen

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

De ondernemingsraad heeft op grond van art. 27 WOR instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit artikel leverde in de praktijk veel knelpunten op. Voor het kabinet was dit aanleiding tot een fundamentele herziening van de wettelijke regels inzake de medezeggenschap bij pensioenregelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de WOR op 1 oktober 2016 sterk is gewijzigd. Veel onduidelijkheden zijn weggenomen, echter zijn een aantal belangrijke knelpunten niet opgelost.

Bron/meer...
Tags: wor, instemming

Werkgever mag er niet van uitgaan dat werknemer bewust heeft ingestemd met de verandering van de pensioenregeling ook al heeft deze geen protest aangetekend.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

Ondernemingsraden: nu al aan de slag met het pensioenakkoord: ons advies: leg nu al neer bij bestuurder dat we volledige compensatie willen voor evt pensioenachteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie, wet

Stuk van Gommer inzake ontslagdatum en pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen en ontslagdatum

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

Volgens Commissie Parameters prudente uitgangspunten.

van belang als de werkgever van middelloon naar beschikbare premie wil overstappen en een vergelijking gemaakt gaat worden tussen de opbouw volgens middelloon en de verwachte pensioenuitkomsten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

De brief van Koolmees aan de Tweede Kamer met het hele plan

Bron/meer...
Tags: aow

Netspar met rapport over flexibel pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenvervroeging

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, compensatie, pensioenveranderingen

Onderzoek: partnerpensioenen voor veel Nederlanders te moeilijk en het blijkt dat het hierdoor ook wel eens wat helemaal fout gaat (geen uitkering). Goed regelen dus, zodat werknemers er zelf weinig/niets zelf aan hoeven te doen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, partnerpensioen maximaal

Handreiking met informatie voor Ondernemingsraden van en door de SER.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

2019:franchisebedragen inclusief lagere franchise bij niet maximale pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: franchise, wet, vraag en antwoord

Besluit 2018-28515 inzake beschikbare premieregelingen en nieuwe staffels 2019

Bron/meer...
Tags: wet, vraag en antwoord

Shoprecht geldt niet in alle gevallen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

handreiking inhalen gemiste pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, lage rente, eigen bijdrage

Hulpmiddel om netto inkomen te berekenen na pensionering.

Bij lagere AOW zet je AOW op € 1,00 (0 gaat niet).

# Gevolg premieaftrek tijdens werkzame periode vs pensioeninkomen netto goed zichtbaar maken.

Bron/meer...
Tags: aow

De Code rechtstreeks Verzekerde Regelingen schrijft voor dat de pensioenuitvoerder jaarlijks een update geeft van relevante informatie. Deze informatie wordt gedeeld/besproken met de Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken

Interessante uitspraken zie ook de uitspraak over "gelijke Behandeling"

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Het ruilen van pensioen voor eerder pensioen is al mogelijk. De AOW is (nog) niet flexibel. Hierbij een artikel waarin mogelijkheden worden uitgewerkt.

Bron/meer...
Tags: aow

Mooie opbouw uitspraak inzake beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig financieel belang.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage

Opinie oud collega Prof. Kapelle van pensioen naar beschikbare premie. Dit vergt hoge kosten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beschikbare premie

Rapport gezondheidsraad in verband met langer doorwerken

Bron/meer...
Tags: demotie, medezeggenschap

Uitkeringsbedragen 1 juli 2018

Bron/meer...
Tags: overheid

Mogelijkheid: oudere werknemers gaan minder werken en verdienen, maar houden pensioenopbouw bijvoorbeeld: 80/90/100%

Bron/meer...
Tags: demotie, Generatiepact, flexibiliteit, pensioenmaxima, pensioenvervroeging

Historische beleggingsresultaten.

Denk dat er ook inflatie heeft plaatsgevonden!

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen

Juristenartikel over het wijzigen van een pensioenregeling.

In de praktijk gaat het wijzigen van een pensioenregeling vaak fout!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

CZ-arrest: werknemer moet ondubbelzinnig instemmen met een verandering van de arbeidsvoorwaarde(n). de werknemer moet het en begrijpen en instemmen! Dit gebeurt bij pensioen heel vaak niet zorgvuldig genoeg. Met verstrekkende gevolgen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Bij een goed pensioen hoort een goede indexatie en dit blijft vaak (ver) achter bij de geldontwaarding.

Bron/meer...
Tags: indexaties

Artikel over afschaffen doorsneepremie. Jongeren betalen voor ouderen. Maar werkgever zegt pensioen toe en betaalt de premie. De werknemers hebben een vaste eigen bijdrage. Hoe ouder je wordt, des te groter het deel dat de werkgever betaalt. Tevens telt het rendement op de pensioenbeleggingen voor een groot deel mee bij de jaarlijkse groei van de pensioenreserve. Deze is voor het grootste deel opgebracht door werknemers met een lang dienstverband: De ouderen. Pensioenregels alleen aanpassen als het er beter van wordt! Er is al zoveel versoberd de afgelopen jaren.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Uitspraak: werknemers met premievrij pensioen hebben niet ingestemd met wijziging. Invoering eigen bijdrage wordt teruggedraaid.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, premiebijdrage werknemers

Informatie over automatische verdeling pensioen bij echtscheiding

Bron/meer...
Tags: scheiding en pensioen

Argumenten van hoogleraar Van Praag over behoud huidige pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, premiebijdrage werknemers

Veranderen van een pensioenregeling kan niet zomaar.....

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, medezeggenschap

Doorvragen bij een voorgestelde verandering van het pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, medezeggenschap

Artikel over dat je als deelnemer van een pensioenfonds invloed kunt uitoefenen op beleggingsbeleid omdat je bijvoorbeeld niet wil dat in tabaksindustrie wordt belegd.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, medezeggenschap

Waarom zouden we het huidige pensioenstelsel eigenlijk hervormen? Artikel uit Me Judice

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, beschikbare premie

pensioen en scheiding

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, scheiding en pensioen

De nieuwe opbouwpercentages, franchises (ook de verlaagde vanwege lagere dan maximale pensioenopbouw)

Bron/meer...
Tags: franchise, wet

fiscaliteiten 2018: maximum opbouwpercentages, franchise etc.

Bron/meer...
Tags: wet

Beleggen in aandelen geven over een lange periode sinds 1800 hogere rendementen dan minder risicovolle beleggingen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen

Ontwikkeling AOW-leeftijd en Pensioenrichtdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Verzekeraar adviseert werkgever om werknemers niet te compenseren voor pensioenachteruitgang. het moet niet gekker worden!

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenleeftijd

Maatregelen uit Regeerakkoord Rutte 3:

afschaffen doossneepremie, persoonlijke pensioenpotjes en degressieve opbouw.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, wet, pensioenveranderingen

Artikel Dirkzwager pensioenadvocaten over aanpassing (indexatie) pensioenregeling pensioenfonds Delta Lloyd.

Terecht merkt Dikzwager op dat voor verzekerde regelingen (PW Art 20) geldt dat":

"Een ander belangrijk aspect is artikel 20 Pensioenwet. Hierin is uitgangspunt dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet mogelijk is van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken. Een voorwaardelijke aanspraak op toekomstige indexeringen valt hieronder; de Delta Lloyd en de ECN-uitspraken over aantasting en wijziging van bestaande aanspraken en rechten vielen nog onder de PSW."

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, onjuiste communicatie, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Diverse artikelen en uitspraken over indexatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, uitspraken

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Als er sprake is van een Cao is dit in de meeste gevallen het minimum. Boven de verplichte afspraken zou meer gedaan kunnen worden. Bij voorbeeld het pensioen aanvullen.

Bron/meer...
Tags: overheid, medezeggenschap

Werkgever wijzigt indexatieclausule en werknemers van ECN gaan hiermee niet akkoord. de Hoge Raad is duidelijk: ook als werknemer uit dienst is heeft deze zijn/haar pensioenrechten en deze mogen niet veranderd worden.

helaas is niet ingegaan op art 19PW (redelijkheid en billijkheid van de wijziging). Deze uitspraak past in het onderzoek van pensioenklokkenluider.nl waarbij het laten vervallen door verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd) van het recht op toekomstige indexaties aan de orde is.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

vaak voorkomend fenomeen bij onder andere Nationale Nederlanden: de streefregeling. Eindloon- of middelloonpensioen toezeggen en een kapitaal verzekeren. Eindverhaal: te weinig pensioen en een enorm probleem voor werkgevers en verzekeraar. de oplossing van NN: chantage!

Bron/meer...
Tags: lage rente, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Stappenplan aanpassing pensioenrichtdatum naar 68 jaar.

Volgens ons moet de OR bij aanvang betrokken worden en niet, zoals in het overzicht aan het einde.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht, verplichte pensioendatum 67 jaar

Het belang van een eigen (gespecialiseerde ondernemingsraad-) pensioenadviseur voor een ondernemingsraad

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming

Duurzaam langer doorwerken. Rapport Netspar. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers op een goede manier hun pensioendatum bereiken. Goed voor werkgever en werknemer.

Bron/meer...
Tags: leeftijd

Afschaffen doorsneepremie levert tot 9,5% minder pensioen op.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, solidariteit

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl

Verzekeraars pikken wat extra in bij pensioenvervroeging

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, pensioenklokkenluider.nl

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Onderzoek: deelnemers beschikbare premieregelingen ontevredener dan bij gegarandeerd pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Door niet te reageren op een verandering van het pensioen is er nog geen overeenstemming bereikt. Haviltex-maatstaf.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Opzeggen arbeidsovereenkomst vanwege pensionering: zo gemakkelijk is dit niet ...

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

OR heeft recht op het inschakelen van deskundigen (WOR art 16). Het melden van de geschatte kosten (WOR Art 22.2) is voldoende.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

Ontslag en deeltijdpensioen. Korting op WW?

Bron/meer...
Tags: uitspraken

AOW-ingangsdatum stijgt (veel te) fors door. Artikel Me Judice.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Kroniek Pensioenrecht. Verschillende uitspraken besproken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, uitspraken

Onderzoek werkgeversadviseur Mercer over verwachtingen werknemers in verband met opschuiven pensioenleeftijd.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, solidariteit

Voorlopige aangepaste leeftijdsafhankelijke premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar. Let op: hogere staffels vanwege lagere rekenrente zijn ook toegestaan!

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

Hoogleraar prof broeders geeft uitleg van een aantal pensioenficties.

Bron/meer...
Tags: beleggen, leeftijd, pensioeninformatie

gezondheidsverschillen in Nederland

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Doorrekening CPB plan flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd

Nadat is gebleken dat het pensioenfonds voor Euronext eerder in de fout is gegaan is er een nieuw claim ingediend door voormalig werknemers

Bron/meer...
Tags: compensatie, lage rendementen, pensioenpaard van troje

programma Zwarte Zwanen maart 2017

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, medezeggenschap

Gemiddeld genomen zijn er minder ouderen met armoede. Maar 5% van de gepensioneerden heeft nog schulden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst: waarop letten?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, solidariteit, pensioenveranderingen

kort filmpje over Aow en pensioen en de betaalbaarheid hiervan en pensioenzekerheid

Bron/meer...
Tags: aow

Economenblad Me Judice over het gevoel van diefstal van de AOW

Bron/meer...
Tags: aow

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

Hybride pensioenregelingen (De premie is voldoende groot om het pensioen te verzekeren: of niet): een crime.

met mogelijk nare gevolgen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, woekerpolissen

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Artikel Me Judice: dekkingsgraad te voorzichtig vastgesteld

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rente, lage rendementen

Artikel uit het FD: PVV, 55Plus en SP willen de Aow-ingangsdatum terugbrengen naar 65 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Staffelbesluit 2017 met aangepaste (verlaagde) staffels.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie

Bijna dagelijks worden pensioenregelingen versoberd.

Dit, terwijl juist veel werknemers helemaal niet langer willen/kunnen doorwerken. De pensioenpotten zouden juist beter gevuld moeten worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd

een sobere pensioenregeling voor werknemers die vanaf een bepaalde datum indienst treden is niet zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, leeftijd, medezeggenschap

Niet zondermeer toegestaan om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling in te voeren!Zeker niet als de nieuwe pensioenregeling lagere pensioenuitkomsten in het vooruitzicht biedt dan de pensioenregeling voor de bestaande werknemers.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, eenzijdige wijziging, leeftijd, beschikbare premie

Stichting pensioenopleiding hielp mee aan een onderzoek naar pensioenfondsen die hun zetel verplaatsen naar het buitenland tbv Tweede kamer.

Wij vroegen om extra bescherming en zekerheid voor de werknemers en de sponsorverplichting kan vervallen als de werkgever ophoudt te bestaan. Meer financieel zeer rijke werkgevers waarvan wij het nooit verwachtten zijn gestopt. Pensioen gaat over zeer lange periodeBron/meer...
Tags: instemming, solidariteit

KLM wil nieuwe pensioenuitvoeringsovereenkomst sluiten om onder (kosten van) indexaties uit te komen. Mag niet van de rechter.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

Opinie Van Doorne Advocaten over reikwijdte instemmingsrecht WOR bij pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

blog beter goed overleg tussen OR dan hakken in het zand en waarop letten

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

De Aow-leeftijd (en pensioenleeftijd) worden aangepast aan toekomstige levensverwachting.

Bron/meer...
Tags: instemming, leeftijd

Verzekeraars doen hun naam nogal eens eer aan om te proberen onder een uitkering uit te komen. Zo ook als er een nieuw contract bij een andere pensioenuitvoerder wordt afgesloten en een werknemer is ziek. Hierbij informatie over aansluitende dekkingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet

Commissie Gelijke rechten voor de mens staat toe dat nieuwe werknemers in een nieuwe pensioenregeling mogen. Geen Ongelijke behandeling.

Goed punt om rekening mee te houden als de werkgever de pensioenregeling wil veranderen.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

De verwachte inflatie begin 2019 moet net onder de 2% uitkomen. Dit is onder andere van belang bij de berekening van de verschillen tussen middelloonpensioen en beschikbare premie als de werkgever een nieuwe pensioenregeling voorstelt.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, indexaties

Met Prinsjesdag zijn een aantal veranderingen aangekondigd. Waaronder doorwerkvereiste en het maximale pensioen dat je mag verwerven. Zeker bij de 3% of lagere leeftijdsafhankelijke premiestaffel is het raar dat werknemers wel risico's lopen, en maar beperkt beloond kunnen worden. Hoe de wetgeving eruit gaat zien is nog niet bekend.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenrecht

Als de pensioentoezegging niet maximaal is, mag worden gerekend met een lagere AOW-franchise. Dit kan interessant zijn voor de medewerkers.

Bron/meer...
Tags: franchise

Aanpassingen aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2016. Onder andere doorwerkvereiste vervalt, beperking grens maximaal pensioen.

Bron/meer...
Tags: wet

Hof Arnhem: Werknemersvertegenwoordiging stemmen in met versobering pensioen: werknemers de dupe.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

de kosten voor een adviseur die de OR in de arm neemt moeten door de werkgever worden vergoed.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Politiek, pensioenuitvoerders, adviseurs buitelen over elkaar heen om pensioenen te veranderen. Werknemers willen wat heel anders.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, pensioenveranderingen

In 2016 wordt het mogelijk om het pensioen bij een beschikbare premieregeling te laten fluctueren. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om langer door te beleggen. Frank Verschuren legt e.e.a. in kleine stapjes uit.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, lage rendementen, lage rente

Hierbij de laatste aanpassing in de WOR mbt het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Hierbij de nota van wijziging van de WOR

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Behandeling Wetsvoorstel wijziging instemmingsrecht door Eric Bergamin.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

Lofzang op Deense (beste ter wereld) pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit

Centraal Bureau Statistiek: we leven nog gemiddeld 20 jaar na als "we" 65 jaar zijn geworden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

commentaar uitspraak inzake transparantie en woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie

Pensioen "moet" anders in de toekomst.

De SER geeft haar advies in dit rapport

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, leeftijd

De vraag van een werknemer: Kan ik eerder met pensioen en hoe gaat dit dan?

Het lijkt allemaal simpel, maar .....

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Iedereen een eigen pensioenpotje, maar toch anders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Onderzoek naar het opnemen van een deel van het pensioen ineens.

Bron/meer...

artikel over contact met de achterban voor Ondernemingsraden

Bron/meer...

Veel (adviseurs van) werkgevers zijn van mening dat pensioen onbetaalbaar wordt. In dit artikel wordt de onbetaalbaarheid en waar we het eigenlijk over hebben tegen het licht gehouden. Zou het bespreekbaar zijn dat de inkomens met enkele tientallen procenten worden verlaagd? Waarom dan wel het met de werkgever afgesproken uitgestelde salaris?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, instemming, medezeggenschap, onjuiste communicatie

pensioenadviseurs buitelen over elkaar heen dat pensioenen onbetaalbaar worden en werknemers keuzevrijheid willen. We moeten allemaal naar beschikbare premies. Of het pensioen onbetaalbaar is kun je met elkaar bediscussiëren over wat werknemers willen is weer een onderzoek gedaan en wordt in dit economenartikel besproken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, premiestaffels, beschikbare premie

Prof Herman Kappelle inzake aanpassing WOR

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap, wor

Aanpassing Wetsvoorstel WOR inzake instemmingsrecht pensioen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

vragen en antwoorden naar aanleiding van behandeling wijziging instemming WOR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Pensioen is uitgesteld salaris. Zou een verlaging van enkele tientallen procenten van het huidige salaris bespreekbaar zijn?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Artikel over onzekerheden veranderingen in wijziging WOR instemmingsrecht pensioen door LCP.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Artikel Paul van der Heide over onder andere wat onderbouwing van de pensioenreserve bij pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, solidariteit, toeslagen

Pensioenadviseurs, verzekeraars en werkgevers willen ons laten geloven dat alle werknemers liever allerlei keuzemogelijkheden (en dus DC) willen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit niet.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Onzorgvuldige informatie over een wijziging van een pensioenregeling: Deze werkgever is door het Hof in Den Haag veroordeeld tot een compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Opinie van Hasko van Daalen. Hij is van mening dat nabestaandenpensioenen van een veel te laag niveau zijn.

Bron/meer...

artikel RTZ dat aangeeft dat de helft van de Nederlanders te weinig pensioen opbouwen. De bedoeling van pensioen is dat je zo ongeveer een vergelijkbaar te besteden inkomen houdt als toen je werkte. Indexaties zijn van groot belang en blijven de laatste jaren fors achter bij de wens van medewerkers.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, onjuiste communicatie, toeslagen

Video: oud directeur pleit voor vaste rekenrente pensioenfondsen, waardoor zij wel hun toezeggingen kunnen voldoen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Blog over door pensioenuitvoerder ten onrechte toegepaste korting op partnerpensioen, vanwege groot leeftijdsverschil.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, solidariteit, pensioenrecht

De (adviseur van) werkgever heeft werknemers op het verkeerde been gezet bij de wijziging van de pensioenregeling. de adviseur heeft werknemers niet juist geïnformeerd, niet op de risico's gewezen etc. De werkgever is zijn zorgplicht naar de werknemers toe niet nagekomen en moet pensioenschade compenseren.

In dit soort gevallen, zou de OR samen met de werkgever tegen de adviseur kunnen optrekken.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Het kiezen van een nieuwe pensioenuitvoerder is wettelijk niet instemmingsplichtig. Maar omdat er bijna altijd veranderingen in het pensioen zijn, is het raadzaam om ruim voordat het contract met de pensioenuitvoerder afloopt samen met de werkgever op te trekken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Commentaar prof. Eric Lutjes op wijziging art 27 WOR instemmingsrecht wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Eind 2015 deed de Rechtbank een uitspraak over een conflict tussen pensioenadviseur AON en de OR van AON.

Omdat er tekorten zijn ontstaan is afgesproken dat AON jaarlijks een bedrag betaalt om deze tekorten in te lopen. AON heeft de OR op de hoogte gebracht dat zij de uitvoeringsovereenkomst op dit punt hebben gewijzigd.

Tevens heeft AON instemming gevraagd om de pensioenregeling is België onder te brengen.

De OR wilde het instemmingsbesluit om de pensioenregeling in België onder te brengen koppelen aan het vervallen van de bijstortingsverplichting om zodoende de werkgever tot nakoming van zijn afspraken te verplichten. De OR riep nietigheid van het besluit in.

Volgens de huidige WOR is instemming nodig als de werkgever de pensioenverzekering wil aanpassen. De bijstortingsverplichting was geregeld in de uitvoeringsovereenkomst en volgens de huidige wetgeving maakt deze geen deel uit van de pensioenverzekering.

Juist mede om deze reden is het wetsvoorstel ingediend dat regelt dat als de werkgever een wijziging wil aanbrengen in een onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst dat direct invloed heeft op de arbeidsvoorwaarde pensioen dit wel instemmingsplichtig wordt.

Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld dat het onderbrengen bij een buitenlandse uitvoerder instemmingsplichtig wordt.

De werknemers worden gedupeerd omdat de wetgeving nog niet is aangepast en de werkgever hiervan gebruik heeft gemaakt en onder de bijstortingsverplichting uit is gekomen.

Bron/meer...

Pensioenjurist mr Jeroen van Wensen is het niet helemaal eens met de visie van beleidsbepalers over het pensioen. Jeroen wil zijn verhaal graag met jou delen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, overheid, solidariteit

In de pensioenpotten zit heel veel geld. Het juiste perspectief wordt gezocht.

In dit stuk gaat RTL Z in op hoeveel dan wel en dat "we" ons geen zorgen hoeven te maken dat er "straks" niets meer is.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Ondernemingsraad let op: als uw pensioenregeling van een verzekerde regeling naar een APF gaat. De garanties (100% bij een verzekeraar) worden zachter (geen garantie als er onvoldoende geld in de pot zit).

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Toekomstvisie pensioen door FNV.

Ondermeer:

* 70% eindloon en meer voor werknemers met salaris die minder dan modaal verdienen zodat zij eerder met pensioen kunnen

* aandacht voor indexaties

* pensioenplicht (ook zelfstandigen)

* jong blijft betalen voor oud en laagopgeleid voor hoger opgeleid

* pensioen alleen voor pensioen gebruiken (waarom niet deel van pensioengeld gebruiken voor aflossen hypotheek? Dit levert veel meer op en je hebt minder pensioeninkomen nodig als de hypotheek is afgelost)

* transparantie in pensioenvermogen: hoeveel is jouw pensioen waard

* verbod afkoop kleine pensioenen (administratieve kosten aanhouden klein pensioen versus pensioengeld voor pensioen gebruiken. Waardeoverdracht is immers toegestaan

* forse toename pensioenkosten: wie gaat dit betalen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, medezeggenschap, solidariteit

Artikel met gevolgen van de lage inflatie en de opkoopprogramma's van obligaties (1140 miljard!), het creëren van bubbels in aandelen en huizenmarkt, het versterken van de vermogens van banken. Maar ook: wat nou als het niet gaat lukken met Draghi c.s en waarom gaat hij door met een programma dat niet werkt?

Bron/meer...
Tags: beleggen

Rente pensioenfondsen nu onder 0%. De pensioenvoorziening die moet worden aangehouden is hoger dan het pensioen zelf. Logisch?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen, beleggen

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Vanwege de lage rentestand en de nieuwe wetgeving die op 1 juli 2016 in moet gaan, mag bij een beschikbare premieregeling een tijdelijke uitkering worden aangekocht tot 31 december 2016.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, beleggen

Filmpje Een Vandaag over tegenvallend pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, pensioeninformatie, beleggen

Werkgever en pensioenuitvoerders hanteren nogal eens onjuiste argumenten om van hun middelloonpensioen af te komen.

Ook verzekeraar Generali is van mening dat middelloon niet houdbaar is.

Voor pensioen geldt: afspraak is afspraak.

Als de werkgever wil versoberen moet bekend zijn of dit noodzakelijk is (valt bedrijf anders om), hoeveel iedere medewerker gaat inleveren (vaak tienduizenden euro's) en op welke wijze gecompenseerd gaat worden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, instemming, medezeggenschap

De AOW ingangsdatum gaat in stapjes omhoog en wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting.

Bron/meer...
Tags: aow

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen

Mijnpensioenoverzicht.nl is verbeterd.

Pensioenuitvoereders doen hun best om pensioen helderderder te maken en met uw DigiD kunt u een overzicht krijgen van uw opgebouwde pensioenen, inclusief uw Aow.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Richtlijnbedragen 2016 voor scholing volgens de normen van de SER.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Knippen bij een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, pensioeninformatie, beleggen

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Werkgeverschecklist pensioen. Vanaf 2016 verplicht!

http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie, pensioenveranderingen

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Bij een lagere dan maximale pensioenopbouw (middelloon 1,875% of maximale premiestaffel) mag een lagere franchise gehanteerd worden dan de "Witteveenfranchise" van € 12.642,00.

Vooral voor de medewerkers met de laagste inkomens en bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is een zo laag mogelijke franchise van belang. Relatief heeft dit voor de laagste inkomens de grootste impact.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima, solidariteit

Armoede en rijkdom onder ouderen. Enkele cijfers op een rijtje.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

De rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken is aangepast. De verhouding tussen de verplichtingen (te betalen pensioenen) en bezittingen pakt hierdoor slechter uit. Dit betekend: geen indexaties, koopkrachtverlies ouderen en de kans op een hogere premie.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Verschuiving van gegarandeerde pensioenen (DB) naar beschikbare premieregelingen (DC) volgens rapport actuarieel adviesbureau een trend.

Bij een DC pensioenregeling neemt de werknemer het beleggingsrisico en het langlevenrisico van de werkgever over.

Boven de al ingerekende rente in de staffel van 3% of 4% zal de deelnemer ook nog een extra rendement moeten behalen om waardevermindering door inflatie terug te verdienen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, premiestaffels

Rechtbank doet uitspreek over het volgende: Pensioenfonds heeft onjuiste pensioenbedragen berekend. Ontslagen werknemers hebben recht op afgesproken bedrag.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Kamervragen aan de Staatssecretaris en de bijbehorende antwoorden over deeltijdwerken.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren door hun pensioenuitvoerder niet verhoogd. Het pensioentekort kan voor werknemers zeer fors oplopen, zo blijkt uit dit artikel.

Uit ervaringen van OR-Pensioenadviseurs blijkt dat werkgevers, als zij de pensioenregeling willen aanpassen, best gevoelig zijn om misgelopen indexaties te financieren.

Meer...
Tags: compensatie, indexaties, toeslagen

Bij de (verplichte) bedrijfstakpensioenfondsen wordt de premie bepaald door voor alle werknemers een gelijk percentage premie in te leggen (doorsneepremie). Jongeren betalen hierdoor eigenlijk teveel en relatief ouderen betalen minder dan de premie die nodig is voor de pensioenopbouw in een jaar.

Hier zit volgens velen enige onredelijkheid in. Er wordt gestudeerd om het systeem aan te passen.

In MyJudice worden oplossingen besproken.

Bron/meer...
Tags: compensatie, leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Rapport pensioen: keuzevrijheid en solidariteit van het Sociaal Plan Bureau.

Afname solidariteit, meer eigen invulling gewenst, meer eigenbelang, minder verplichtingen, afgenomen vertrouwen in pensioenfondsen en bestuur.

Geen echt nieuws, wel uitgebreid onderbouwd door het SCP.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, compensatie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

De Wetgeving rond beschikbare premieregelingen wijzigt in 2017.

De Kring van PensioenSpecialisten (KPS) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het voorstel te reageren middels een internetconsultatie.

OR-Pensioenadviseurs heeft een inbreng op dit wetsvoorstel middels de werkgroep van de KPS.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenveranderingen, premiestaffels

Commentaar van het FD (registratie vereist) op de "pensioenknip".

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen, premiestaffels

Commentaar en geschiedenis bij het Instemmingsrecht. Wanneer is er wel/geen instemming van de OR aan de orde bij pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, overheid, pensioenrecht

De grootste ergernis bij pensioen: verborgen kosten en megabonussen.

Pensioengeld voor pensioen van de medewerkers gebruiken, niet voor absurde bonussen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen

Zwitserleven schrijft in haar nieuwsbrief dat door de lage rekenrente de premies stijgen en dus de pensioenen voor medewerkers lager worden.

Dit is uiteraard onjuiste informatie. De pensioenen zijn afgesproken met de medewerkers en deze kunnen niet zonder instemming versoberd worden.

In voorbereiding is een "klokkenluider-pensioen" site. Niet alleen onjuiste handelingen van pensioenuitvoerders worden gepresenteerd, maar wij zullen ook antwoorden geven en hulp bieden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, klokkenluider en pensioen, instemming, pensioenrecht

Hierbij Zwarte Zwanen over fraude, bedrog, zogenaamde integriteit & transparantie met pensioenbeleggingen.

OR: blijf vragen stellen!!!

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, premiebijdrage werknemers, premiestaffels

Voorbeeldreglement OR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Zwitserleven geeft de nieuwe en op 1 juli 2015 aangepaste bedragen die volgens de Anw en Aow worden uitgekeerd.

Bron/meer...
Tags: aow

Uitspraak in hoger beroep: Pensioenfonds kort hoogte partnerpensioen vanwege groot leeftijdsverschil (partner meer dan 10 jaar jonger): Geen verboden onderscheid op grond van ongelijkheid.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenrecht

Veel pensioenadviseurs zijn van mening dat werknemers keuzemogelijkheden niet aankunnen of dat zij verkeerde keuzes gaan maken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat als het eigendomsrecht van pensioen bij de werknemer komt te liggen en er sprake is van goede pensioencommunicatie zij het zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen juist de waardering van het pensioen zal vergroten.

Wie heeft er geen verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt?

Slimme defaults kunnen wel helpen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen, premiebijdrage werknemers

Artikel uit het FD, waarin de "pensioenknip" voor mensen met een beschikbare premie wordt behandeld.

Structurele oplossing (doorbeleggen na ingangsdatum van het pensioen) is in de maak. Pech voor de verzekeraars die nu geld inkopen tegen de risicovrije rente (juni 2015: minder dan 2%) en dit geld voor de toekomstige levensduur van de gemiddelde Nederlander + partner (een jaar of 20) in de knip heeft.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

De Rechtbank Midden Nederland buigt zich over een zaak, waarbij de volgende elementen spelen:

• De werkgever vraagt instemming om de pensioenregeling te veranderen, maar de OR stemt niet in;

• De OR doet geen beroep op de mogelijkheid om het besluit van de werkgever nietig te verklaren;

• Een werknemer maakt bezwaar tegen de wijziging van de pensioenregeling en legt deze zaak voor aan de Rechtbank;

• De rechtbank wijst de vordering af omdat de OR geen beroep heeft gedaan op haar mogelijkheid : het nietigverklaren van het besluit.

Hierbij de link naar de site van AEGON die de uitspraak van commentaar voorziet en tevens enkele linken plaatst naar uitspraken die in het verlengde van deze case liggen (eenzijdig wijzigingsbeding, compensatie, werknemer die bezwaar maakt nadat de OR wel instemming had gegeven).

Voer voor Ondernemingsraden en hun adviseurs derhalve.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Pensioenfonds Havenarbeiders en vakbonden hebben zich in de luren laten leggen door AEGON en Optas en de Stichting Ammodo. Veel pensioengeld wordt niet gebruikt voor pensioen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, solidariteit

Op 7 mei jl. is de internetconsultatie concept ontwerpbesluit Algemeen Pensioenfonds gestart. Dit besluit stelt regels over de vergunningseisen, het weerstandvermogen en de afspraken over kosten en kwaliteit van dienstverlening in de uitvoeringsovereenkomst van het algemeen pensioenfonds.

De werkgroep APF/PPI is met gezwinde spoed aan de slag gegaan om een gefundeerde reactie voor te bereiden op de internetconsultatie over het conceptontwerpbesluit APF. Een kopgroep heeft vervolgens aanbevelingen geformuleerd en deze aanbevelingen uitgebreid door ook de Nota naar aanleiding van het Verslag in haar reactie te betrekken. Na een ronde langs de voltallige werkgroep en het bestuur van KPS kon tijdig de definitieve notitie van de werkgroep bij SZW worden ingediend.

Meer reacties op de internetconsultatie vindt u terug op de site van de overheid

Bron/meer...

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Veel werknemers hebben liever zekerheid, veel werkgevers flexibiliteit. Wie gaat werknemers vertellen dat zij tot na hun 70-ste actief moeten blijven en dat dit vaak niet lukt in hun huidige functie.

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioeninformatie

Opnieuw Kamervragen over afkoop klein pensioen en korten op de Aow-uitkering

Bron/meer...
Tags: aow, overheid

maximale staffels netto pensioen voor salarissen boven € 100K

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, grootverdieners, pensioenmaxima

Ouderen die een klein pensioen hebben afgekocht, hebben geen recht op compensatie voor korting op de Aow-toeslag. Bij de bepaling van de hoogte van de Aow-toeslag wordt (na gerechtelijke uitspraak) terecht gekort op de toeslag. Een politicus die (nav een krantenartikel) goedkoop probeerde te scoren, had zijn dossier niet op orde: er was al een uitspraak gedaan.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, wet

Pensioen saai?

De planning van onderwerpen die binnenkort nog door de overheid behandeld gaan worden is overvol.

Bron/meer...
Tags: aow, medezeggenschap, overheid, solidariteit

De flexibele ingangsdatum van de Aow is voorlopig de ijskast ingegaan. Zelf bepalen wanneer je jouw Aow op neemt heeft echter grote voordelen. Deze worden in dit artikel besproken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat op de argumenten van de staatssecretaris veel commentaar mogelijk is.

Bron/meer...
Tags: aow, nieuwsbrief, demotie, overheid, solidariteit

We moeten langer doorwerken, maar er zijn 600.000 Nederlanders met een WW-uitkering en bijna 900.000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkeloosheid daalt, maar niet onder ouderen.

Een goede reden om te bezuinigen op pensioen?

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Kosten toezicht gaan 20-30% omhoog in 2015 en opgeroepen wordt door de AFM om pensioencommunicatie met de deelnemers op te pakken.

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie

MOET de premieverlaging voor versobering pensioenen ingeval van een cao worden gecompenseerd? Hierover buigt de rechtbank zich.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, pensioenveranderingen

Minder werken omdat we langer moeten werken: demotie dus.

Is dit al ingebed in uw organisatie?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De kosten voor het inschakelen van een deskundige komen voor rekening van de werkgever (WOR art 22) mits deze kosten terecht worden gemaakt.

De rechtbank stelt een OR in het ongelijk, omdat de OR in dit geval niet gaat over het pensioen.

Wij vragen ons af wat de rol van de adviseur van de OR in deze is geweest. Immers een hele logische uitspraak van de rechtbank en een vervelende discussie tussen de werkgever en de OR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

De Rechtbank oordeelt over een zaak waarbij de OR heeft nagelaten om aan te geven niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling.

Het nalaten van het beroep op nietigheid van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde (vanwege ontbreken instemming van de OR) bindt de medewerkers derhalve.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

FNV maakt bezwaar tegen de aanpassing van de AOW. Zowel het vervallen van de partnertoeslag als het wijzigen van de ingangsdatum van AOW, kan desastreuze gevolgen voor het inkomen van AOW-gerechtigden veroorzaken.

Tevens gaat het FNV uit van verdringing op de arbeidsmarkt door AOW-ers.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, ongelijke behandeling

Veel werknemers hebben vragen over hun pensioen. Wijzer in geldzaken kan hen helpen bij het vinden van een antwoord.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, pensioen 2015, solidariteit

Iedere werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, solidariteit

Doorwerken na ingang pensioen wordt gemakkelijker. Hierbij de wettekst

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Initiatief om de OR en medezeggenschap hoog op de agenda te zetten: OR en commissaris.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Als werknemers pensioen - al was het maar een beetje meer - zouden begrijpen, zou de waardering een stuk groter zijn.

Hoe gaat de pensioencommunicatie bij uw bedrijf en zou de OR een rol kunnen hebben in het communicatietraject, zodat collegae meer waardering voor hun arbeidspakket krijgen?

De Wetgever vindt hier ook iets over.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, pensioenrecht

Tot 16 maart 2015 is er een internetconsultatie, vanwege aanpassing WOR. Het huidige instemmingsrecht mbt wijziging van een pensioenregeling is niet goed geregeld. Hieronder een concept reactie en de link naar het ministerie.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Informatie over netto pensioen.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie, grootverdieners, premiestaffels

In veel pensioenregelingen sluit het begrip "verzekerde partner" niet aan bij wat gewenst is. Hierdoor kan het voorkomen dat na het overlijden van een medewerker geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. De pensioenuitvoerder is in de regel bereid om de omschrijving aan te passen. Hierover enkele opmerkingen in de Vraag en Antwoord.

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal

Voorwaarden voor deeltijdpensioen

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow, overheid, pensioenvervroeging

VUT en latere ingangsdatum Aow

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, aow

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

Achterhoedegevecht pensioenfondsen om doorsneepremie (en hiermee hun monopoly om alleenuitvoerder van een pensioenregeling in een Bpf te blijven) te behouden, ondanks vele adviezen om over te gaan naar een eerlijker premie.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, pensioenveranderingen, medezeggenschap, leeftijd

Onvoldoende compensatie aangeboden door werkgever bij wijziging van een pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

In deze Vraag en Antwoord gaat de minister er onder andere op in hoe hoog het maximale partnerpensioen mag zijn (50% van het bereikbare salaris) en dat ook, als bij vorige werkgevers geen of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, het gemis verzekerd mag worden.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, vraag en antwoord, pensioenmaxima

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Het Hof in Den Bosch oordeelt ( PJ 2009/187) over een medewerker die tot 2013 ook over provisies pensioen op bouwde. De werkgever wijzigde dit en het Hof oordeelde dat de medewerker zoveel mogelijk dezelfde pensioenaanspraken had moeten houden. De werkgever had eventuele alternatieven niet onderzocht. De werkgever wijzigde de pensioenregeling en het Hof oordeelde dat de medewerker zoveel mogelijk dezelfde pensioenaanspraken had moeten houden. De werkgever had eventuele alternatieven niet onderzocht) Het Hof schrijft “er is sprake van een eenzijdige onbevoegde wijziging nu de werkgever het nadeel van de fiscaal noodzakelijke wijzigingen inzake de pensioenregeling niet heeft gecompenseerd”

Bron/meer...
Tags: compensatie

Het Hof van Amsterdam besluit dat een nieuwe pensioenregeling (vervanging van de VUT) kosten neutraal moet zijn.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen door rechter toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Jaarlijks zijn er een aantal uitspraken over pensioenregelingen. In Kroniek Pensioenrecht wordt een leesbare samenvatting gegeven:

Bron/meer...
Tags: pensioenrecht

De verplichting tot waardeoverdracht wordt als gevolg van het amendement Klaver (TK 33.972 nr. 51) niet meer beperkt tot zes maanden na aanvang van de verwerving van pensioenaanspraken. Dit betekent wel dat iedere waardeoverdracht op verzoek van een gewezen deelnemer moet voldoen aan de regels van de op grond van artikel 71 lid 7 PW genomen algemene maatregel van bestuur, waaronder de berekening.

Bron/meer...
Tags: waardeoverdracht

Onderzoek naar houdbaarheid verplicht gestelde pensioenfondsen VU 2013:

Bron/meer...
Tags: solidariteit, aow, solidariteit, premiebijdrage werknemers

proefschrift Emilie Schols inzake de franchise in pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: franchise, ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen

Pensioenlab is een adviesbureau voor de pensioenwereld.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, leeftijd, overheid, solidariteit

Pensioenadvocaat Sjoerd de Vos schrijft een uitgebreid artikel over de (on)mogelijkheden die de werkgever heeft om eenzijdig de pensioenregeling te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Pensioenrechtadvocaten behandelen verschillende uitspraken

Bron/meer...
Tags: pensioenrecht

“Witteveen” AOW-franchises 2015: € 12.642,00 voor middelloon en € 14.204,00 voor eindloon.

Bij een lagere dan de maximale pensioentoezegging mag een lagere franchise gehanteerd worden.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, vraag en antwoord, pensioenmaxima

Heel belangrijk nieuws voor medewerkers met een beschikbare premieregeling. Tot op heden is de regel dat op de pensioendatum het kapitaal omgezet moet worden naar een levenslang pensioen. De pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen onder andere de huidige (lage) rente. Hierdoor vallen pensioenuitkeringen vaak behoorlijk tegen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij er niet onwelwillend tegenover staat dat ook in de uitkeringsfase er nog wat actiever belegd mag worden (indien gewenst uiteraard). Ook een gepensioneerde heeft immers nog een behoorlijk lange beleggingshorizon.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Als de werkgever de overeenkomst met het pensioenfonds beëindigd (actueel: Alcatel), zijn er nogal wat haken en ogen aan de rechten van de werknemers. Enkele pensioenjuristen buigen zich hierover

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap

De Aow-bedragen voor 2015 en te hanteren Aow-franchise:

Bron/meer...
Tags: Aow

Mark Heemskerk schijft in het FD een stuk over het nieuwe pensioen in 2015 en mogelijke gevolgen vanwege ongelijke behandeling bij compensatie vanwege pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen, pensioen 2015

In veel pensioenregelingen is een bepaling opgenomen dat een vordering op de verzekeraar na 5 jaar vervalt. Dit is in strijd met Pensioenwet art 59. Zo lang de verzekerde leeft kan deze een beroep doen op de toegezegde uitkering.

Bron/meer...
Tags: vervalt vordering op verzekeraar

Hoe lang leven we trouwens gemiddeld nadat ons pensioen ingaan?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Op Findinet (Delta Lloyd) staat ook vrij veel informatie over pensioenregelingen. Bijvoorbeeld een stuk over toeslagen. In de meeste middelloonregelingen wordt een voorwaardelijke toeslagverlening opgenomen. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren is er echter niet veel ruimte om te indexeren, waardoor de waarde(ring) van het pensioen jaarlijks door inflatie wordt uitgehold.

Bron/meer...
Tags: toeslagen, pensioeninformatie, beschikbare premie, overheid

Een MasterThesis van C.A.J.M. Peters met als onderwerp:

Is het juridisch mogelijk en wenselijk om bestaande pensioenaanspraken op 65 jaar collectief zonder tussenkomst van de individuele werknemers te wijzigen naar pensioendatum 67 jaar.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, verplichte pensioendatum 67 jaar, leeftijd, instemming

“De arbeidsrechter” geeft informatie over arbeidsrecht en behandeld ook de pensioenproblematiek.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, aow, franchise

Arbeidsjurist Moonen is in een stukje dat handelt over het wijzigen van een pensioenregeling door de werkgever van mening dat pensioenregelingen zoals deze vroeger bestonden niet meer betaalbaar zijn. Verder geeft hij aan dat veel werkgevers, als het contract afloopt, vaak veel meer moeten betalen.

Volgens OR-Pensioenadviseurs is, weliswaar nadat de bestuurder overlegt met de ondernemingsraad, maar in eerste instantie geldt: afspraak ook afspraak! Doorrekenen van de kosten over een wat langere periode is ook logisch. Door de nieuwe tarieven die verzekeraars hanteren (lagere rente en nieuwe overlevingstafels) kan een werkgever ook worden geconfronteerd met hogere pensioenkosten. Er moet echter in eerste instantie bij eindloon of middelloon naar de pensioentoezegging gekeken worden. Dit is de arbeidsvoorwaarde!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, medezeggenschap

De Commissie Gelijke behandeling heet tegenwoordig College van de rechten voor de mens. Op de site staan heel veel uitspraken over gelijke behandeling.

Een fout die wij in nog heel veel pensioenregelingen tegenkomen is dat de verzekeraar de hoogte van een uitkering aan past als de partner van de overleden werknemer meer dan 10 jaar jonger is. Ongelijke behandeling dus!

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

De Pensioenwet is voor ondernemingsraden uiteraard ook van belang. Dit is hem of haar, al naar gelang uw keuze, helemaal.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

TKP schrijft een stuk over medezeggenschap pensioen en de or.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, overheid, intro

OR Net geeft 11 tips over het instemmingsrecht

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

In vraag en antwoord van de belastingdienst is ook aandacht gegeven aan de vraag of een pensioen altijd op leeftijd 67 jaar moet ingaan. Het antwoord is nee.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar

Jos Gielink, pensioenadvocaat heeft een mooi stuk geschreven over pensioen voor de € 100.000,00 plusverdieners. Hij staat hierin ook stil bij mogelijke gevolgen ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, grootverdieners, netto pensioen

De SER heeft op verzoek van de staatssecretaris een rapport (juni 2014) geschreven over lacunes in het medezeggenschap en adviseert een aantal verduidelijkingen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht
De basis, de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR.

Bron/meer...
Tags: wet, wor, overheid, instemming

Er gaat (op social media) de gedachte rond dat De Wtp niet zou gelden voor politici zelf.

Dit is een misverstand.

Politiek ambtsdragers hebben een van het ABP afwijkende pensioentoezegging. Voor alle pensioenen moet gespaard worden, maar niet voor deze pensioenen. Zij vallen dan ook niet onder de Pensioenwet en konden dus niet worden meegenomen met de Wtp.

Inmiddes is een motie aangenomen om de APPA te veranderen.

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenwet

Aanpassing staffels <21 en >68 jaar.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Op social media gaat het verhaal rond dat pensioenfondsen € 300 miljard hebben verloren en hier worden allerlei negatieve conclusies aan verbonden. Van complottheorieën tot dat we maar met de Wtp moeten stoppen.

Opnieuw een broodje aap verhaal om de pensioensector, de Wtp en pensioenfondsen in kwaad daglicht te stellen.

Het fondsvermogen is immers toegenomen en er is de afgelopen jaren fors geïndexeerd.

Meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, toeslagen

Pensioenuitspraken van de maand mei 2024.

Onder andere "onteigening": Beroep op "mag niet van Brussel" slaagt wederom niet en rechter lijkt er wel een beetje klaar mee en verwijst naar eerdere uitspraken

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties

Duidelijke uitleg werking solidariteitsreserve.

Bron/meer...
Tags: invaren, solidariteit

Bij het veranderen van de pensioenregeling maakt het groot verschil of de berekeningen worden gemaakt waarbij wel of niet rekening wordt gehouden met na ingang stijgende pensioenen.

We hebben en houden inflatie, dus wel doen!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord, toeslagen

Alle pensioenregelingen moeten worden veranderd vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Sociale partners moeten samen een transitierapport opstellen waarin zijn de nieuwe pensioenregeling op alle mogelijke punten onderzoeken en hun keuzes onderbouwen.

Een voorbeeld van het transitierapport voor de liefhebbers en een uittreksel (4 bladzijden) voor iedereen die aan de slag moet.

Bron/meer...
Tags: instemming, invaren, pensioenrecht, wet

Rekenregels verwacht toekomstig rendement eind 2023

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, rekenrente

Voor de LinkedIn gebruikers: diepgang rond kritiek op afdekken renterisico door pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente, toeslagen

"Feiten en fabels over de rekenrente"

dossier Netspar

Bron/meer...
Tags: rekenrente

Stuk van Achmea: wat doet de rente met pensioenen

Bron/meer...
Tags: indexaties, rekenrente, wet

Pensioenrechtspraak 2023 door Jim Kaldenberg.

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Er is wat onrust bij tegenstanders van pensioenhervorming over o.a. het eigendomsrecht. DE pensioenprofessor van NL Eric Lutjens legt uit.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, invaren, pensioenakkoord

Hoogleraar Dr Herman Kappelle over instemming bij in Cao aan werkgever en OR gedelegeerde wijzigingsbevoegdheid (2 delig)

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Kamerstuk 32 043 vragen en antwoorden Wtp

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet

Samenvatting door Held Advocaten wijziging pensioen vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenrecht

Notitie over opgebouwde partnerpensioen. Dit mag bovenop het nieuw te verzekeren partnerpensioen (% van salaris) in stand worden gehouden.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende pensioenuitvoerders op een niet zo nette manier willen gaan verzekeren (jaarlijks een risicopremie ten laste van het persoonlijke pensioenvermogen). Onze oplossing is een stuk mooier.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Anne Laning geeft analyse van drietal(openbaar gemaakte) data dekkingsgraden na transitie. Er blijkt (bij deze dekkingsgraden) grote ruimte te zijn om pensioenen te verhogen en solidariteitsreserves te vullen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, pensioenwet

Stukje samen met Leon Zeilmans geschreven over de grote getallen in pensioenen. Geeft een hoog verwacht pensioenvermogen ook een goed pensioen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenakkoord, pensioeninformatie

Vanwege de Wet toekomst pensioenen moeten ondernemingen een transitieplan maken. Hierbij het format. Uiteraard van groot belang voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord, volledige informatie

Rapport Afm inzake (te) lage premies

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioeninformatie

De Wtp in het Staatsblad

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioenwet

Met Leon Zijlmans meegewerkt aan een artikel in "de Elsevier" over de Wtp

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans AAG over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemingsraden doe de check of de dekking aansluit bij de wensen. Premie is laag en dekking vaak onvoldoende en kan tot tegenvallers leiden!

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Uitspraak Hoge Raad inz AFM.

Een onvoorwaardelijke indexatieafspraak is pas onvoorwaardelijk als deze ook gefinancierd is.

Daarnaast kan een onvoorwaardelijke aanspraak voorwaardelijk zijn omdat de voorwaarde is dat de werknemer nog in dienst moet zijn.

AFM mag eenzijdig wijzigen omdat de indexaties tot wijzigingsdatum volledig gefinancierd zijn en belang werknemer dus niet minder wordt door afschaffen van de voorwaardelijkheid (hetgeen ook is toegestaan).

Frustrerende uitspraak en conflict met rechtszekerheid. Zo was de afspraak op onvoorwaardelijke indexaties immers niet bedoeld.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken, indexaties

Eigen blog: Werkgever krijgt instemming om onder voorwaarden de pensioenregeling aan te passen, maar komt later op de aanvullende voorwaarden terug. Ondernemingsraad verklaart besluit werkgever nietig. Rechter stelt OR in het gelijk, maar een vergelijkbare zaak is in het verleden al eens fout afgelopen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, wet, uitspraken

500 vragen over de Wtp van 50plus met reacties van oa Anne Laning.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Stukje geschreven met Leon Zijlmans over het persoonlijke pensioenvermogen in de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Aegon heeft een analyse gemaakt wat als de Wtp eerder zou zijn ingevoerd. Hoe zouden de pensioenen zich hebben ontwikkeld.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Hoogleraar Van Ewijk over de Wtp.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans over recht op compensatie, ook voor de werknemer die vlak voor de pensioendatum zit.

Bron/meer...
Tags: compenseren, informatie verstrekken, pensioenakkoord, wet

Werkgever verandert de pensioenregeling. Enkele werknemers gaan niet akkoord en vragen de rechter om uitspraak.

Argumenten werkgever:

* eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen, dus moet de rechter zich de vraag stellen of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het belang van de werknemers;

* Voortzetting van de middelloonregeling zou gepaard gaan met 90% extra kosten;

* alvast anticiperen op nieuwe pensioenstelsel.

Rechter overweegt:

* pensioenregeling had kunnen worden voortgezet;

* Pensioenwet is nog niet aangepast;

* er is een kans dat werknemers er bij de premieregeling op achteruitgaan ten opzichte van het gegarandeerde middelloonpensioen;

* werkgever heeft verder geen compensatie aangeboden.

De rechter oordeelde dat de werkgever geen zwaarwichtig belang had om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, beschikbare premie, medezeggenschap

En Leon Zijlmans AAG en Or-Pensioenadviseurs geven weer gratis online sessies over de Wet toekomstpensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, wor, pensioenakkoord

NL:HR:2022:1872

Pensioenadviseur AON is nalatig geweest bij geven informatie vanwege omzetting van een gegarandeerd pensioen naar een beleggingsverzekering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, woekerpolissen, uitspraken

Eigen blog: zorg ervoor dat er volledig met de juiste informatie gecommuniceerd wordt

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers of zij die aan de slag moeten met het pensioen enkele webinars van Pension Pro.

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenwet, pensioenakkoord

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Eigen blog: oplossing voor het door Pieter Omtzigt breed uitgemeten "probleem" dat het partnerpensioen kan vervallen als het Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, partnerpensioen maximaal

Parket Hoge Raad: Een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden in een regeling met voorwaardelijke indexaties.

In de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn in 2013 de indexaties veranderd van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Opgebouwde aanspraken mogen niet veranderd worden (PW Art 20) en onvoorwaardelijk indexaties is een deel van het pensioen (PW Art 1). ER zal dus ingehaald moeten worden.

Bron/meer...
Tags: indexaties, wet, uitspraken

Eigen blog: compensatie in loon of in pensioen?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, compensatie

Partnerpensioen vanwege nieuwe wetgeving simpel uitgelegd

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, wet

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die afspraken niet nakomt. Afgesproken was dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk zouden worden geïndexeerd en de werkgever veranderde de onvoorwaardelijke afspraak in een voorwaardelijke afspraak. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet worden teruggedraaid. Een eenmaal opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties mag je niet veranderen in een afspraak met voorwaardelijke indexaties.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, wet, uitspraken

Middelloonregeling nog in 2022 veranderen heeft voordelen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Memorie van toelichting Wet Toekomst Pensioenen

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet

Kamerbrief aanbieding concepttekst Wet Toekomst Pensioenen met bijlagen (o.a. Commissie Gelijke Rechten)

Bron/meer...
Tags: wet, compensatie, pensioenakkoord

Ons commentaar op uitspraak Hof 18 januari 2022 waarbij werkgever en pensioenuitvoerder Zwitserleven overeenkomst beëindigen waardoor werknemers geen enkele kans meer hebben op indexaties. De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken, pensioenpaard van troje

Eigen artikel over indexaties

Bron/meer...
Tags: indexaties

Eigen blog naar aanleiding van uitspraak onvoorwaardelijke indexatie niet te veranderen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, indexaties

Pensioenadviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt bij het wijzigen van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, uitspraken

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Met leeftijd stijgende premie en stijgende werknemersbijdrage toegestaan? Held Law (Teun Huig en Mark Heemskerk) bespreken de uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4492

Spoiler: Volstrekt onvoldoende motivatie waarom deze leeftijdsdiscriminatie zou zijn toegestaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Uitspraak Alcatel (opzeggen overeenkomst, waardoor indexatieperspectief vervalt)

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Campina sluit nieuwe overeenkomst waardoor recht op indexaties vervalt. Campina moet schadevergoeding betalen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Ook KWPS is van mening dat een naar leeftijd oplopende eigen bijdrage niet is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, premiebijdrage werknemers, uitspraken, ongelijke behandeling

Met leeftijd stijgende eigen bijdrage blijft volgens ons een verboden leeftijdsonderscheid.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers, uitspraken

Verschillende premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenakkoord

Bij het vergelijken huidige pensioenregeling nieuwe pensioenregeling moet rekening worden gehouden met de effecten van inflatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, pensioenakkoord

Goede samenvatting mogelijkheden en mogelijke problemen Wet Toekomst Pensioen bij wijziging regeling.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, instemming, premiestaffels

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

aankondiging uitstel ingangsdatum Wet Toekomst Pensioen

Bron/meer...
Tags: wet

Werknemer toont volgens rechter onvoldoende belang aan zodat werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag veranderen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Update overzicht pensioenuitspraken

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Wederom een uitspraak waar bij de OR instemt met verhoging eigen bijdrage, waartegen werknemers in verweer komen en gelijk krijgen van de rechter.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Voor de liefhebber van uitspraken. Overzicht uitspraken mbt pensioenregelingen in zijn nieuwsbrief

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Samenvatting: beroep op nietigheid besluit door OR waarmee OR had ingestemd op grond dat de OR indien de werkgever in het kader van de instemmingsaanvraag juiste en volledige informatie had verstrekt mogelijk instemming met het voorgenomen besluit zou hebben onthouden afgewezen. Het betrof informatie omtrent de indexatieverwachting in een situatie waarin op aandringen van de OR aan de deelnemers aan een pensioenregeling de keuze was geboden tussen overgang naar Pensioenfonds Horeca & Catering of een verzekerde premieregeling. De werkgever had echter geen garantie gegeven (uit de zinssnede “niemand gaat er op achteruit” kon geen indexatiegarantie worden gelezen). Het betrof een adviesplichtig besluit. Het beroep van de OR om reflexwerking toe te kennen aan art. 26, lid 1 WOR voor instemmingsplichtige besluiten werd afgewezen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, uitspraken

Inzake afkoop 10% en belastingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Wat zegt de Wet op de ondernemingsraden over medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen? We hebben het voor u op een rij gezet in

onderstaand schema.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Eigen bijdrage en ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, beschikbare premie

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Eerbiedigende werking huidige pensioendoel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Wetsvoorstel opname pensioenkapitaal ineens, RVU en Verlofsparen

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

SRK Verzekeringen vindt de pensioenkosten te hoog worden en probeert met de OR om eenzijdige wijziging door te voeren, hetgeen niet lukt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Open eindjes pensioenakkoord.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Kamervragen pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Blog nieuwe-pensioenwetgeving-bij-middelloonpensioen-actie-nu-of-reactie-straks-met-hogere-kosten

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Kamerbrief juli 2020 Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

artikel over pensioenwijziging (en Corona)

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, volledige informatie, uitspraken

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Kapstokartikel 7.611 BW. Goed werkgeverschap en goed werknemersschap.

In het kader van pensioen mag er vanuit worden gegaan dat afspraken worden nagekomen (totdat een nieuwe afspraak wordt gemaakt). In het pensioenreglement is vastgelegd op welk pensioen een medewerker mag rekenen. Als de werkgever de pensioenregeling wijzigt en een werknemer gaat erop achteruit is schadevergoeding aan de orde.

Bron/meer...
Tags: wet

behandeling van pensioenuitspraken door Held Advocaten

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Mooi artikel van Teun Huijg, waarin hij de verschillende uitspraken behandelt aangaande het wijzigen van een pensioenregeling en compensatie voor achteruitgang. Wijziging fiscale kader is geen grond om de pensioenregeling te veranderen, als een werknemer erop achteruit gaat compenseren in pensioen of in loon.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Hoge Raad 11 juli 2008, LJN BD1847, JAR 2008/204, toepassing van art. 7:611 BW

goed werkgevers- en werknemersschap

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Bij wijziging van een pensioenregeling moet het duidelijke zijn dat de werknemer ook niet kan instemmen met de voorgestelde verandering.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Over (verplicht) invaren en compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

Discussie en analyse over een zeer goed pensioen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, volledige informatie, indexaties

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

bezwaren tegen het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, pensioenakkoord

rapport Netspar over compenseren

Bron/meer...
Tags: compensatie, Compenseren, pensioenakkoord, Pensioenakkoord

Werkgever veranderd pensioenregeling. Werknemer maakt bezwaar, 75% werknemers stemt in en rechter stelt de werknemer in gelijk.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Aanpak opheffen pensioenfonds in strijd met Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

De pensioeningangsdatum wijkt in Nederland nogal af van in de ons omliggende landen. Leuk zou zijn geweest als ook de hoogte van de pensioenen aangegeven zou zijn. Nu kun je hier niet heel veel mee. Het maakt immers nogal uit of je vanaf 62 jaar € 7.500,00 krijgt of vanaf 68 jaar € 20.000,00.

Jouw pensioendatum in Nederland bepaal je immers zelf.

Meer...
Tags: leeftijd

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Argumenten voor compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd waarbij argumenten zijn aangedragen die onjuist zijn. ondernemingsraden en medewerkers zijn op het verkeerde been gezet. Is hier nog iets aan te doen? J

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, wet

Commentaar Prof Dr Herman Kappele op uitspraak waarin werkgever de pensioenregeling wil veranderen en werknemers niet.

De Pensioenwet gaat uit van “hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen”. Het opgebouwde en op te bouwen pensioen is dus overeengekomen en hiermee eigendom van de werknemer. Dit kan niet zomaar veranderd worden. Ook niet als dit (heel) veel gaat kosten.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, uitspraken

Het Hof Den Haag besluit dat het recht op indexatie (art. 20 Pensioenwet) niet gewijzigd kan worden in voorwaardelijke (http://http://https">http://https://bit.ly/37gRF2d">http://https://bit.ly/37gRF2d">https://bit.ly/37gRF2d).

Continuering onvoorwaardelijke indexatie is (in dit geval) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Omstandigheden als: ernstige financiële gevolgen, enorme daling dekkingsgraad, korting pensioenen, verplichting om in één keer af te financieren en mogelijk faillissement zijn door werkgever en pensioenuitvoerder onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Kortom werkgever Allianz en uitvoerder ASR worden veroordeeld tot nakoming pensioenovereenkomst / continuering onvoorwaardelijke indexering.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Bij voorgestelde pensioenveranderingen wordt vaak van veel te hoge verwachte rendementen uitgegaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenveranderingen, compensatie

Pensioenleeftijd: Aow-ingangsdatum? In pensioenreglement genoemde datum? eerder in de arbeidsovereenkomst overeengekomen pensioendatum?

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen en ontslagdatum

Instemmen mits aan voorwaarden wordt voldoen is anders dan niet instemmen mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Ondernemingsraden worden nogal eens op het verkeerde been gezet bij een voorgestelde verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Mag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad? Ja. Het arbeidsvoorwaardenreglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, terwijl de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding bevat, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, wor

Berekening eerlijke compensatie

Bron/meer...
Tags: compensatie, compensatie, beschikbare premie, onjuiste communicatie

werkgever mag er niet van uitgaan dat werknemer die geen bezwaar maakt tegen verandering pensioenregeling heeft ingestemd.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Stuk Netspar (Universiteit van Tilburg) over compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, volledige informatie

Wijziging van een pensioenregeling met negatieve optie (werknemer stemt niet bewust in) eis aan werknemer toegewezen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, uitspraken

Nederland (wederom) beste pensioenstelsel van de wereld.

Bron/meer...
Tags: volledige informatie

Omschrijving van de pensioendatum luistert nauw. Is dit de AOW-ingangsdatum, wat in de arbeidsovereenkomst staat of wat in het pensioenreglement staat. En wat zijn de omstandigheden die van toepassing zijn?

Bron/meer...
Tags: pensioen en ontslagdatum

Beroep waarbij adviseur van de werkgever wel juiste maar geen volledige informatie heeft gegeven.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, volledige informatie

uitspraak inzake eenzijdige wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Voor werknemers die in het verleden geen maximale pensioenregeling hebben gehad is er de mogelijkheid om dit in te halen.

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, wet, vraag en antwoord

Het CPB heeft doorrekeningen gemaakt die betrekking hebben op de aankomende pensioenwetgeving. Van Groot belang dat werknemers (vertegenwoordigers) om compensatie vragen. Insteek moet zijn: voor de volledige achteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

Werkgever moet pensioenschade compenseren.

Artikel in AM.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Grote verschillen in hoogte van pensioenuitkeringen. Veel werknemers moeten het met weinig pensioen doen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Verzekerde heeft recht om pensioen in te laten gaan op door hem/haar gekozen pensioendatum. De verzekeraar heeft een garantie van een minimaal rendement gegeven op de pensioendatum en wil hier vanaf. De rechbtank besluit anders.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, onjuiste communicatie

AON moet na gebrekkig advies provisie f 49K terugbetalen en wordt veroordeeld de schade (lager pensioen dan berekend) te vergoeden.

Zorgplicht niet nagekomen.

Meer...
Tags: uitspraken, beleggen

Aanpassing van rekenrente voor pensioenfondsen volgens Jan Tamerus

Bron/meer...
Tags: indexaties

Geen automatisch shoprecht bij DC

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

langzamer verhoging AOW-leeftijd zeer goed mogelijk

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenleeftijd

Onderzoek Universiteit van Tilburg over het (niet) nemen van eigen verantwoordelijkheid van werknemers om hun pensioen (mede zelf) te regelen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, flexibiliteit

Na de pensioenversoberingen van de afgelopen jaren zijn er ook verbeterpunten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit, pensioenmaxima

Bestendige gedragslijn is ook een regeling!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

We "moeten" langer doorwerken.

Advies van de gezondheidsraad waar ondernemingsraden iets mee kunnen.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, generatiepact, informatie verstrekken

Linda Evers zet een aantal uitspraken op een rij inzake verandering van pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenveranderingen

Werkgever doet beroep op zwaarwichtig belang.

Hoge kosten eindloonpensioen en harmonisatie arbeidsvoorwaarden geen reden.

OR had ingestemd

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Diverse uitspraken met commentaar van Eric Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Vergelijking beste resultaten life cycles door Moneyvieuw 2018

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, beleggen

Prof pleit voor trager oplopen AOW ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow

Des te groter risico, hoe meer kans op hoger (of lager) pensioen.

Dit geldt voor pensioenfondsen en voor beschikbare premieregelingen.

Hoe minder zekerheid hoe mooier het mogelijke pensioen.

Maar hoe de balans te vinden tussen premieinleg, verwacht rendement, de rente, het langlevenrisico, het beoogde pensioen (inclusief indexaties).

Artikel uit MeJudice

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Het arrest Kuijpers II gaat over een werknemer die niet volledig duidelijk is gemaakt wat de verandering van arbeidsvoorwaarde in heeft gehouden en hij heeft niet ondubbelzinnig ingestemd met de verandering

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Hoger beroep: Waardeoverdracht van gegarandeerd pensioen naar een pensioenfonds: pensioenuitvoerder heeft werknemer er niet op gewezen dat pensioenfonds moet korten en dus financieel risico loopt en draait op voor eventuele schade (lager pensioen).

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, instemming, onjuiste communicatie

Vroegpensioen en zware beroepen door SEO.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, pensioenvervroeging

Martin Pikaart in het FD met zijn mening dat ons pensioenstelsel fors aangepast moet worden. Zijn mening! De feiten staan hieronder.

Meningen en feiten.

Velen willen een ander pensioenstelsel en de lobby hiervoor is groot.

Er worden veel meningen gegeven en dat is goed in onze maatschappij.

Maar meningen zijn niet altijd feiten.

Mening of feit: ouderen worden bevoordeeld ten opzichte van jongeren.

Feit is dat de jaarlijkse premie niet in verhouding staat tot de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. De premie is maar een klein deel van de jaarlijkse aangroei van het pensioenvermogen.

De beleggingen worden behaald op het vermogen. Het pensioenvermogen zijn de premies en de hierop behaalde beleggingen die voor het grootste deel door de ouderen is opgebracht. Feitelijk subsidiëren de ouderen de jongeren.

Mening of feit: de premie die jongeren betalen is veel te hoog omdat jongeren en ouderen evenveel betalen en pensioen voor ouderen is duurder.

De premie wordt betaald door werkgevers en de werknemer dragen een deel van de premie (eigen bijdrage). Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, dragen in gelijke mate bij. Als jongeren minder zouden hoeven te betalen dan ouderen is er sprake van ongelijke behandeling. De Commissie voor Gelijke rechten van de mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Er wordt aan voorbij gegaan dat de premie maar een klein deel is van de opbrengsten van het pensioenfonds. De beleggingen leveren aanzienlijk meer op dan wat er aan premie is betaald. Aansluitend op het vorige punt is het een feit dat een andere verdeling van de premie niet mogelijk en niet nodig is omdat jongeren niet teveel bijdragen.

Mening of feit: oudere generatie heeft enorm geprofiteerd van het huidige systeem

De pensioenpotten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de gemiddelde dekkingsgraad is 105% bij een rekenrente van 1,5%. De indexaties van pensioenen zijn de laatste jaren uitgebleven (feit: dit is geen voordeel), terwijl meer dan de helft van de pensioenen minder bedragen dan € 500,00.

Meer dan de helft van de gepensioneerden heeft dan ook echt indexatie nodig.

Bij een rentestijging is er meer ruimte voor indexaties en de kans op een rentestijging (met indexaties) is aanzienlijk groter dan een rentedaling (kans op geen indexaties). Feit: Hiervan gaan toekomstige gepensioneerden profiteren.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, leeftijd, solidariteit, toeslagen

We willen wel allerlei flexibiliteit, maar volgens Netspar geeft dit ons brein problemen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit

Geen vaststaand feit dat de pensioenadviseur de beste aanbieder adviseert. Vraag hierom!

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, informatie verstrekken

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Uitspraak 10 januari 2018: werkgever wil eenzijdig de eigen bijdrage veranderen en dit wordt afgewezen door de rechter. De werkgever kan geen "zwaarwichtig belang" aantonen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, eenzijdige wijziging

Economen aan het woord over een flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenleeftijd

Onrechtmatige daad werkgever vanwege geven onvoldoende informatie aan een werknemer.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken

AOW en franchisebedragen. Een lagere franchise is toegestaan bij een niet maximale pensioenopbouw. Bij veel pensioenregelingen is er ruimte om pensioenversobering te verbeteren door het gebruiken van een lagere franchise.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise

Overdracht kleine pensioenen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, waardeoverdracht

Doorbeleggen na de pensioendatum bij beschikbare premieregelingen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen

Pensioenplannen volgens het Regeerakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenveranderingen, wet

Blad voor Economen: lage rente is geen reden om pensioenstelsel te veranderen.

Bron/meer...
Tags: lage rente, lage rendementen, solidariteit

artikel over evenredige pensioenopbouw bij beschikbare premieregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Werkgever verandert pensioenvoorwaarden. Geen instemming verkregen door onvolledig verstrekte informatie.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken, onjuiste communicatie

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Verzekeraars reageren op het laten vervallen van het indexatieperspectief.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, pensioenklokkenluider.nl

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Toelichting op uitspraak ECN veranderen pensioenregeling zonder instemming en niet uitgewerkte arbeidsverhouding

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenpaard van troje

Werkgever verandert indexatieclausule zonder instemming werknemers. Volgens de werkgever en de pensioenuitvoerder (Achmea) is tekst in nieuwe pensioenreglement gelijk aan oude tekst. De OR stemt in met de nieuwe tekst (voorgelicht door de pensioenuitvoerder). De rechter is duidelijk in het oordeel dat er inhoudelijk wel iets is veranderd en dat de werknemers hiermee niet hebben ingestemd. De wijziging wordt teruggedraaid. De werknemers behouden de oorspronkelijke indexatievoorwaarden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, pensioenpaard van troje, uitspraken

Reactie Edwin Schop op aan de orde stellen verval indexatieperspectief.

Er wordt niet ingegaan op onder andere:

• Wijziging arbeidsvoorwaarden voor ex-medewerkers en slapers;

• Omschrijving voorwaardelijkheid indexaties (deze verschilt per contract en in de meeste gevallen staat er in de standaardvoorwaarden dat “de werkgever probeert” en dat “mits er voldoende middelen zijn (wat als de werkgever over voldoende middelen beschikt?) en “toeslagen worden betaald uit depot en werkgever kan besluiten om aanvullende betalingen te doen” (waarom zou werkgever als er voldoende middelen zijn dit niet doen als deze probeert om te indexeren?);

• Exitbepaling die erg nadelig is voor werkgevers en erg gunstig voor enkele pensioenuitvoerders (na 1,3,5 jaar negatieve overrente (en het is bekend dat er negatieve overrente gaat bestaan, ook ten tijde van het tot stand komen van de contracten) hoeft de pensioenuitvoerder nooit meer te indexeren, ook niet als de inflatie en de marktrente stijgen;

• Ook Edwin komt niet met een oplossing van het probleem en lijkt het hem niets te doen dat werknemers iets anders was voorgespiegeld dan wat zij aan pensioen gaan ontvangen.

Bron/meer...
Tags: pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, klokkenluider en pensioen

Een eigen pensioenadviseur is voor een ondernemingsraad echt belangrijk bij een voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming

Nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten levert volgens Frank den Buter van de Universiteit van Amsterdam nogal wat te overdenken op.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen

nieuw fiscaal regime 2018: pensioenleeftijd 68 jaar en beschikbare premie.

Overstappen van de 4% naar de 3% staffel is qua kosten en pensioenopbouw verantwoord. Let wel op fiscale consequenties (vermenging 4% en 3% kapitaal)

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenleeftijd, pensioen 2015

Nieuws inzake DC/beschikbare premieregelingen. Life cycles, doorbeleggen na pensioendatum, overschrijding max pensioen, hoogte staffels, etc

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

Met een maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven de pensioenen ver wachter bij wat werknemers willen en denken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen, premiestaffels

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenklokkenluider.nl

Eerder stoppen met werk onbetaalbaar.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioeninformatie

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Werknemer heeft niet ingestemd met verandering pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Wijziging pensioenregeling afgewezen: werknemers hebben niet ingestemd met verandering door niet te reageren.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eenzijdige wijziging

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Artikel PGGM over "het nieuwe pensioencontract".

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, pensioenveranderingen

Uitspraak: werknemer met veel keuzemogelijkheden maakte verkeerde keuze.

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, pensioeninformatie, uitspraken

Artikel Hoogleraar Van Praag: niet teveel veranderen aan huidige pensioenstelsel

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente

artikel prof Harry van Dalen over aanvullende AOW

Bron/meer...
Tags: aow

Als het pensioencontract verlengd wordt zonder dat er ook maar iets veranderd: instemmingsplichtig?

Ja, maar wel snel klaar met het overleg.

Bron/meer...
Tags: instemming

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

5 tips voor de onderhandeling met de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap

Artikel Me Judice "waarom flexibele AOW wel kan".

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, flexibiliteit, overheid

Instemming verandering pensioenregeling is zo eenvoudig niet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Voorlopige premiestaffels 68 jaar

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Artikel MeJudice: er is ongeveer 100 miljard premiekortingen gegeven, het huidige pensioentekort zou niet nodig zijn geweest bij de pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, solidariteit

Zij de pensioenen in gevaar als "Brussel" zich ermee bemoeit?

Niet volgens Hoogleraar Hans van Meerten

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Netspar: "fabels en realiteit over de rekenrente" (ook te gebruiken voor verwacht rendement bij beschikbare premieregelingen!)

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, lage rente

Pensioen in de verkiezingen door Frederique Hoppers

Bron/meer...

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

Artikel uit economenblad MeJudice: rekenrente te voorzichtig!

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, toeslagen

Het rapport van de Sociaal en Cultureel Planbureau "Kwestie van Kiezen".In totaal een boekwerk van 154 bladzijden en met 15 bladzijden over pensioen.

Bron/meer...
Tags: aow, lage rente, pensioenveranderingen, flexibiliteit

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Doorrekening gevolgen flexibele AOW (2 jaar eerder tot 5 jaar later laten ingaan).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

site met pensioennieuws voor ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Flexibele AOW weer op de agenda.

Dit zou een beetje hulp kunnen zijn voor mensen die eerder moeten stoppen met werken. (Deeltijdpensioen, andere werk (?) en flexibele AOW)

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow

Kwart Nederlanders bouwt onvoldoende pensioen op

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen

Er is een veelheid aan beschikbare premiestaffels. Van 4% tot 2%, waarbij iedere pensioenuitvoerder een ander tarief heeft. Kies maar!

Ten opzichte van de 'gebruikelijke" 4% en 3% staffel komen jongeren er bij de lagere staffels goed uit. Dit kan misschien niet de bedoeling zijn bij een verandering van middelloon naar beschikbare premie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd

Waar ligt de grens voor langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Pensioenrekenleeftijd op 1 januari 2018 naar 68 jaar

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, medezeggenschap, verplichte pensioendatum 67 jaar

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken! De mening van AEGON.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

In de meeste gevallen nemen werkgevers een enorm onbewust risico als zij het middelloonpensioen beëindigen (ook als er een nieuw pensioen voor in de plaats komt). Euronext ondervindt de gevolgen hiervan.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenpaard van troje

Hoe gaan de werknemers, de werkgever en de OR om met langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, leeftijd

Met ingang van 2018 wordt de rekenleeftijd voor pensioenen aangepast naar 68 jaar. Ook de Aow leeftijd gaat vanaf 2022 omhoog.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Als het FNV ligt gaat de AOW-leeftijd de komende jaren niet verder omhoog. Dit is echter al lang vastgelegd in de Wet. het Actuarieel Genootschap verwacht dat in 2044 de ingangsdatum voor de AOW al op 70 jaar ligt.

Hoe gaan bedrijven en werknemers dit regelen? Staat dit item op de agenda van de werkgever en de Ondernemingsraad?

Bron/meer...
Tags: aow

Uitspraak tegen Euronext. Pensioenfonds in onderdekking kan indexaties niet betalen en pensioenfonds wordt opgeheven. Werknemers vragen rechtbank besluit terug te draaien, waarmee de rechtbank instemt.

Of de werknemers hiermee beter af zijn zal de vraag zijn. Alternatief was verzekerde regeling 9waarbij korten op pensioen niet mogelijk is) zonder indexaties. nu is er kans op indexaties, maar ook kans op korten van de pensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenpaard van troje, eenzijdige wijziging, lage rendementen

Pensioenadviseurs breken een lans van het opgeven van rechten. Ongenuanceerd? Zie bijgaand stukje met onze opmerkingen:

Einde alinea 1: als de rente laag is, waarom wordt je pensioengeld dan tegen een te laag rendement belegd? Meer rendement willen behalen betekend meer risico (voor de werknemer ipv de werkgever);

einde alinea 2: "dat betekend een hogere eigen bijdrage of geen salarisverhoging". Wat heeft het ene met het andere te maken? de werknemer heeft een pensioentoezegging, geen premietoezegging bij middelloon.

Premieovereenkomst: Ook met een berekend laag rendement kun je veel lager uitkomen. Vraag dit maar aan heel veel werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen.

Is een beschikbare premieregeling slechter? Nee het is wat anders. een aantal risico's worden verlegd van werkgever naar medewerkers.

Output: ook dit punt klopt niet. het rendement kan (veel) lager zijn dan wat we nu denken. Ook al stop je veel premie in de beschikbare premieregeling, dan kan het pensioen lager uitkomen. Niet voor niets stijgen de kosten van middelloonpensioen. hetzelfde kopen voor de helft van de prijs lukt niet in een concurrentiemarkt waarop pensioenuitvoerders actief zijn. je koop dus iets anders bij beschikbare premie dan bij middelloonpensioen.

2e alinea output: "wat meer risico". Je loopt als werknemer een fors risico en is dit te verkiezen boven de zekerheid van een vast pensioen? veel werknemers vinden van niet.

Laatste alinea: het is goed om hierover na te denken en bij de achterban na te gaan wat zij willen. gedeeltelijk mee mee-ondernemen is leuk, maar toch niet alleen voor een deel waarvan de kosten stijgen?

Eerste uitgangspunt is: afspraak is afspraak. Als werkgever een middelloonpensioen heeft toegezegd moet deze nagekomen worden. Pensioen is uitgesteld salaris en veel werknemers kunnen helemaal geen risico nemen met een kans op enkele tientallen procenten minder salaris.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, medezeggenschap

Pensioencommunicatie en de gevolgen van inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioeninformatie

Adviseur legt uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden in voordeel werkgever uit. Maar er wordt niet ingegaan dat er meer dan 100 alternatieven zouden zijn geweest om een voor de werknemers beter pensioen te hebben kunnen regelen.

Kern is dat de vakbonden hebben ingestemd en om deze reden worden werknemers in het ongelijk gesteld. Voor het Hof geldt dat pensioen pensioen is. Dus bijna maximaal middelloon met vroegpensioen is te vergelijken met beschikbare premie (en dan ook nog eens veel minder dan de maximaal toegestane staffel)

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, instemming

OR besluit: vanwege bonusbeleid valt pensioenuitvoerder af voor keuze nieuwe pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, transparantie

Blog met aankondiging wijziging instemmingsrecht WOR aangenomen in Eerste en Tweede kamer

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Jammer nou. politici leren het echt niet. Als je iets wil veranderen en draagvlak, moet je eerst vertrouwen winnen. Dit kan door transparantie. Niet in achterkamertjes afspraken maken en als voldongen feit op het moment dat het uitkomst (na Brexit) bekend maken. Zo ook de aanpassingen regelgeving in de EG rond beleid pensioenuitvoerders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, overheid, transparantie

uitgebreide rapportage over verschillende life cycles met grote verschillen

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie

"laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten" .

Een voorstel dat dagelijks wordt gedaan omdat de pensioenen fors verlaagd worden. Maar waar gaat het eigenlijk over? Is het wel nodig?

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, transparantie

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor

Wet Verbeterde Premieregelingen nader uitgelegd. Lager doorbeleggen kan beter uitpakken dan je nu vastpinnen op de zeer lage rente. Maar het kan ook tegenvallen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, transparantie

Vraag&Antwoord belastingdienst over inhalen niet toegekende indexaties.

Het mag, maar er moet wel wat gerekend worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, compensatie, vraag en antwoord

NN gaat in beroep tegen uitspraak inzake woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie

Bij meer dan de helft van de eerstgeborenen zijn de ouders niet gehuwd. Het komt nogal eens voor dat een pensioenuitvoerder heeft bepaald dat er dan geen partnerpensioen is verzekerd. Dit kan makkelijk veranderd worden en kost bijna niets. OR alert!

Bron/meer...
Tags: onjuiste communicatie, partnerpensioen maximaal

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Pensioenopgave sluit niet aan bij pensioensituatie vanwege verschillende administratie pensioenuitvoerders. AOW-ingangsdatum, pensioen 67 jaar, eerder opgebouwde pensioenen. Hoe gaan werknemers hieruit komen?

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Klinkt (politiek) lekker dat we langer doorwerken en dit een succes is. Uit onderzoek blijkt dit voor veel gepensioneerden niet zo te zijn.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Visie op nieuw pensioenstelsel

Bron/meer...

Hoeveel gaat de partner van een overleden werknemer ontvangen en past dit bij de visie van de OR en de onderneming?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen, waardeoverdracht

Aanpassingen in de WOR inzake het instemmingsrecht geeft een OR meer inspraak. Nog beter is om een bovenwettelijke afspraak met de werkgever te maken.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Visie Theo Gommer op pensioenstelsel. Wel simpel, maar beter?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenveranderingen

Aanpassing instemmingsrecht door Aegon uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Instemmingsrecht (WOR) is nog niet aangepast. Wij adviseren ondernemingsraden om bij wijziging pensioenregeling waarover nu overleg met de werkgever is bovenwettelijke afspraken over instemming te maken. Bij onder andere Shell en AON is dit behoorlijk fout gegaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

uitspraak Hof: werknemers gaan niet akkoord met aanpassing pensioenregeling ondanks instemming OR. werkgever onderbouwt onvoldoende dat deze de pensioenpremie niet meer zou kunnen betalen en dat individuele recht werknemer zou moeten wijken.

Bron/meer...
Tags: wor, solidariteit, instemming, pensioenrecht

Waardeoverdracht naar een APf niet zomaar mogelijk! Van verzekeraar naar APf betekend voor de deelnemers minder garantie!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Aankondiging en informatie over wijziging instemmingsrecht pensioenregelingen. Inclusief Memorie van Toelichting en Advies Raad van State.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Prof Prast prikt enkele ballonnen door over pensioen en beleggen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, lage rente

drie delen waardeoverdracht voor werknemers.

Bron/meer...
Tags: waardeoverdracht, indexaties

Nogmaals: reikwijdte medezeggenschap ondernemingsraad bij pensioenregelingen veranderd. Netjes uitgelegd door Achmea.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen stijgt snel. Bij ambtenaren heel snel: van 59,5 jaar in 2006 tot 63,5 jaar in 2015. Nog ruim voor de ingangsdatum van hun Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

RTL Z geeft 10 redenen aan waarom pensioen lager is dan mogelijk werd verwacht.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, indexaties, lage rendementen

Assurantietussenpersonen reageren geschrokken en zelfs boos op artikel dat een toelichting geeft op de uitspraak van het Hof Den Haag. De rechter verplicht de werkgever om de werknemers te compenseren voor geleden pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, lage rendementen, onjuiste communicatie

Pensioenuitvoerder mag geen lager partnerpensioen uitkeren dan wat was afgesproken, ondanks groot leeftijdsverschil tussen (overleden) werknemer en partner.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenrecht, solidariteit

Zeer belangrijke uitspraak: werknemers zijn in 1999 met onjuiste voorwendselen op het verkeerde been gezet en hebben ingestemd met een andere pensioenregeling. Zij moeten gecompenseerd worden door de werkgever.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, onjuiste communicatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Nadat eerder de OR van Aon de rechtbank uitspraak vroeg in een discussie over het niet nakomen van de pensioenverplichtingen, heeft ook de OR van KLM aangekondigd deze stap te gaan nemen.

Het pensioenfonds van KLM heeft onvoldoende geld in kas om aan haar verplichtingen te voldoen en werkgever en OR hadden afgesproken met elkaar dat KLM jaarlijks een extra bedrag in het fonds (herstelbetalingen) zou gaan doen.

KLM heeft aangekondigd dat zij hiermee stoppen.

Meer...
Tags: beleggen, compensatie, instemming, medezeggenschap

De pensioenfondsen willen af van de uitkeringsbelofte omdat zij deze niet (meer) kunnen waarmaken.

Gemiddelde dekkingsgraad (jan 2016) 97% (>125% nodig voor toezegging: middelloon plus indexatie) is veel te laag.

Als gerekend zou mogen worden met hogere rente, krijgen huidige pensionado's hun toegezegde pensioen, maar wordt er nog meer geld onttrokken aan de pensioenpotten, waardoor jongeren (nog) minder zullen ontvangen.

Loslaten van (solidaire) uitkeringsbelofte, zal vrij mededinging (EU-regels) bevorderen en mogen werkgevers (en werknemers) zelf hun uitvoerder kiezen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, overheid, pensioeninformatie

Pensioenjurist Bergamin over wijziging WOR art 27

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Rechtbank stelt OR van pensioenadviseur AON in het ongelijk inzake kwestie verhuisplan pensioenfonds naar België. Deze kwestie gaat de rechtsvormende taak van de rechtbank inderdaad te buiten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op basis van de informatie uit de pers vinden wij de houding van deze adviseur ten opzichte van het eigen personeel niet echt duurzaam. Het stoppen van (met werknemers afgesproken herstelbetalingen opschorten), totdat de werkgever haar zin heeft gekregen ..... past niet in een constructief overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenrecht, wor

Hoeveel pensioen mag worden opgebouwd in 2016? Sluit jullie pensioenregeling aan bij wat we in Nederland als een goed pensioen ervaren?

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima

Opinie in het Fd op de wijziging van het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Belangrijke wijziging in de WOR. Instemming ook voor een wijziging in de pensioenovereenkomst (afspraak werkgever en pensioenuitvoerder) voor pensioenonderdelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen kunnen raken. Zoals de winstdelingsvorm/overrente bij een geïndexeerd pensioen of de financieringswijze.

Het instemmingsrecht wordt ook van toepassing bij een wijziging van het pensioen dat bij een ondernemingspensioenfonds is ondergebracht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Het gebeurt nogal eens dat werkgevers een instemmingsverzoek aan Ondernemingsraden voor het wijzigen van de pensioenregeling doen en de argumenten voor de verandering blijken niet helemaal correct te zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

OR let op: steeds meer werkgevers willen af van garantiepensioen en komen met als alternatief een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling in een pensioenfonds. Dit betekend dat de pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn.

Op zichzelf is er niets mis met minder garanties, maar wat speelt er werkelijk? Hoeveel gaat de werkgever minder betalen (over een langere termijn) en op welke wijze worden de medewerkers gecompenseerd voor het inleveren van garantie?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, beleggen, compensatie, medezeggenschap

Bijbetalen of niet als je deel gaat nemen aan een Bpf of er juist afscheid van neemt.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, solidariteit, beleggen

Het partnerpensioen is in heel veel pensioenregelingen met ingang van 1 januari 2015 (vaak onbewust) fors versoberd.

Is het de OR bekend dat er een knip gezet mag worden op 1 januari 2015? In bijgaand artikel wordt e.e.a. uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen

Opname van het pensioen als je dit nodig hebt is mogelijk in Engeland. In dit artikel wordt besproken wat (of) wij hier nog wat van kunnen leren en wordt op de consequenties ingegaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

een zestal pensioenuitvoerders beleggen volgens Amnesty International in Clusterbommen.

Bron/meer...

Vermeend en Van der Ploeg zien "nieuwe werkelijkheid"en pleiten voor een verlaging van de Aow ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

1.260 miljard pensioenvermogen bij de pensioenfondsen in kas, dat is best veel. Zeker als je weet dat het BNP 680 miljard bedraagt.

Maar nog iets lagere beurskoersen betekend volgend jaar lagere pensioenuitkeringen. € 10 miljard beleggingskosten is natuurlijk veel te veel. Op dit punt is veel winst te behalen (voor de deelnemers!)

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, beleggen

Mijnpensioenoverzicht.nl is verbeterd.

Pensioenuitvoereders doen hun best om pensioen helderderder te maken en met uw DigiD kunt u een overzicht krijgen van uw opgebouwde pensioenen, inclusief uw Aow.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Het Nederlandse pensioenstelsel is door Mercer als 2e beste in de wereld beoordeeld. Vorig jaar stonden ‘we’ nog 3e, maar we zijn weer een plaats gestegen. Denemarken blijft eerste.

Van belang is dat de index naar het hele pensioenstelsel kijkt, en dus niet alleen naar de 2e pijler, het werkgeverspensioen. Met name omdat we veel sparen zijn we weer gestegen. Ook onze 1e pijler, de AOW, is voldoende hoog.

Omdat de verhoging van de pensioenleeftijd automatisch stijgt met de stijging van de levensverwachting zal de toekomstbestendigheid verder toenemen.

Het zwakke punt blijft uiteraard dat de verwachtingen van Nederlanders, met name de werkenden, hoger zijn dan hetgeen ze krijgen. Dat gemiddeld de pensioenen in Nederland hoog genoeg zijn is bekend, maar dat ze – aanzienlijk – lager zijn dan altijd voorgehouden én beloofd, is ook een feit.

Of iedere Nederlander dus ook die ‘2e plaats’ zo ervaart kan ernstig betwijfeld worden.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, solidariteit

Pensioenadviseur AON vraagt de rechter om voor een voorgenomen aanpassing van hun eigen pensioenregeling de OR te mogen omzeilen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Artikel over voor-, nadelen en mogelijkheden om je opgebouwde pensioen over te laten nemen door je huidige pensioenuitvoerder.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, waardeoverdracht

Onderzoek naar verwachte, gewenste en gevreesde pensioenleeftijd.

de wens van veel Nederlanders (62 jaar) is anders dan wat zij vrezen (boven de 67 jaar). De helft van de geënquêteerden heeft nog nooit bekeken hoe hij of zij er voor staat.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Wet doorwerken na Aow.

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Doorwerken na Aow in om doorwerken na ingangsdatum Aow te vergemakkelijken en de rechten en plichten van werkgever en medewerker vast te leggen. Ook zijn enkele hiermee verbonden Wetten aangepast.

De Wettekst vindt u hieronder en summiere uitleg van de aanpassingen geven wij daaronder aan.

• Loondoorbetalingsplicht is (tijdelijk, de bedoeling is 6 weken) beperkt tot 13 weken en wordt geëvolueerd;

• De re-integratieverplichtingen zijn beperkt;

• De opzegtermijn bij ziekte bedraagt 6 weken;

• Opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

• Na 6 contracten of na de periode van 48 maanden ontstaat een vast contract. Alleen periode of aantal contracten na ingang Aow worden hiervoor meegeteld;

• Minimumloon geldt ook voor Aow-gerechtigden;

• Hoofdregel voor overgangsrecht is “onmiddellijke werking” en overgangsrecht voor “bestaande situaties” (zoals “lopende” arbeidsongeschiktheid).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Veel pensioenregelingen zijn aangepast naar 67 jaar. In veel gevallen is het voor 2015 opgebouwde pensioen blijven staan op 65 jaar. Dit kan worden uitgesteld, maar alleen als de werknemer ook werkt (in loondienst of als zelfstandige).

Een pensioenuitkering wordt gekort op de WW-uitkering.

Goed om hiermee als OR rekening te houden bij bv een reorganisatie.

Meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een netto pensioen aan voor het inkomen boven € 100.000,00.

Er zijn nog wel wat onduidelijkheden over de invulling van deze regeling.

In dit artikel wordt e.e.a. op een rijtje gezet.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie, grootverdieners

Tips van de SER voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Pensioenjurist Theo Gommer geeft een korte samenvatting van de uitkomsten van het rapport van het SCP over pensioen, solidariteit en keuzevrijheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Het persbericht en hierdoor het uittreksel van het rapport van het SCP over solidariteit en keuzevrijheid.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, solidariteit

Ontslag voor ingangsdatum Aow: Verboden leeftijdsdiscriminatie zonder objectieve rechtsgrond.

Bron/meer...
Tags: aow, instemming, leeftijd, ongelijke behandeling

De toezichthouder is van mening dat de pensioenambitie (wat willen we aan pensioen uitkeren?) en de verwachtingen van premie-inleg en verwacht rendement niet aansluiten bij elkaar. De praktijk leert dat pensioenen fors achter zijn gebleven bij de ambities.

Hoe zit dit met het pensioen in jullie onderneming?

Wat is de ambitie en sluit de premie-inleg aan bij de verwachtingen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, solidariteit

Bij een DC pensioenregeling (beschikbare premie) is de gepensioneerde verplicht om ca. 25 jaar beleggingsloos te beleggen (10 jaar voor en na pensioendatum). Een enorme winstbron voor verzekeraars die tegen een rente die onder de inflatie ligt 25 jaar geld beleggen.

Zwitserleven schrijft een stuk met onjuiste informatie en maakt gepensioneerden bang voor het beleggingsrisico (uiteraard willen zij deze winstbron graag in stand houden).

Het is goed dat er veranderingen komen en werknemers zelf de keuze krijgen wat zij met hun eigen pensioengeld willen: wel of niet meer of minder beleggingsrisico lopen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, overheid, premiestaffels

Artikel van Cees Grimbergen naar aanleiding van het programma "Zwarte Zwanen".Hierin wordt onder andere opgeroepen om meer vragen te stellen aan de pensioenuitvoerder en komen onfrisse beleggingspraktijken aan het licht.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, solidariteit

Uitspraak rechtbank: OR stemt in met invoering eigen bijdrage werknemers. Enkele werknemers maken bezwaar. Bedrijf kan onvoldoende aantonen dat verlaging nettoloon noodzakelijk is voor werkgever (voldoende winst) en stelt werknemers in het gelijk.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, premiebijdrage werknemers

Artikel uit het AD over de flexibele Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Pensioenvisie kabinet. Pensioenvermogen wordt van de deelnemer, pensioenplicht, degressieve pensioenopbouw (afschaffen premiestaffels), pensioengeld opnemen voor zorg en meer keuzemogelijkheden.

Doorlooptijd ten minste 5 jaar.

Dan zit er een nieuw kabinet.

De vraag is wat tegen die tijd de visie van het kabinet is.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, overheid, premiestaffels

Steven van Weyenberg bevraagt de staatssecretaris over het begrip "verzekerde partner". In veel pensioenregelingen kun je wel een partnerpensioen hebben verzekerd, maar krijg je geen uitkering als je niet aan de eisen van de pensioenuitvoerder voldoet.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, ongelijke behandeling, solidariteit

40% Nederlanders moet soberder leven na pensionering.

Onvoldoende pensioencommunicatie!

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, nieuwsbrief

In deze tabel van het CBS kun je lezen hoe lang je gemiddeld nog leeft.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Vaak gehoord "ons pensioen is goed geregeld"

Maar wat is goed?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, medezeggenschap

Vergelijking tussen het Nederlandse pensioenstelsel en die van landen die hoog scoren op de lijst van internationaal goede pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiebijdrage werknemers, pensioenveranderingen

De meerderheid van de werknemers stemt in met een wijziging. Volgens de rechtbank is dit geen garantie voor de werkgever dat hij de pensioenovereenkomst eenzijdig kan wijzigen.

De directie van de bouwonderneming vroeg haar ondernemingsraad onverplicht om advies. De ondernemingsraad adviseerde daarop positief. Ook dat geeft een werkgever niet de garantie dat zij eenzijdig mag wijzigen. Een uitzondering daarop is wanneer de ondernemingsraad van de werknemers de bevoegdheid heeft gekregen om namens de hen in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Dit laatste komt echter niet zo vaak voor.

Voor het wijzigen van een pensioenovereenkomst instemming nodig is van de werknemer(s). Daarbij maakt het niet uit of sprake is van uitdrukkelijke instemming of stilzwijgend. En moet er een redelijke compensatie worden gegeven. Volgens het Hof was in deze casus geen sprake van een redelijke compensatie. Wij zijn benieuwd wat een rechter een redelijke compensatie vindt voor de vermindering van pensioenopbouw als gevolg van Witteveen 2014 en 2015.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Werkgever krijgt geen instemming van de OR voor een voorgenomen wijziging van de pensioenregeling. De OR roept geen nietigheid in. De wijziging wordt doorgevoerd. Een medewerker maakt bezwaar. De rechtbank doet uitspraak.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Video van de universitair docent economie Marieke Knoef van de Universiteit Leiden over onvoldoende pensioenopbouw. Maar liefst 20% zal een pensioeninkomen hebben dat onder het bestaansminimum ligt. Een mooie taak voor Ondernemingsraden om ervoor te zorgen dat dit voor jullie collegae niet het geval zal zijn.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioeninformatie

Een college (15 minuten) van De Universiteit Van Nederland over het eenzijdig wijzigingen van de arbeidsovereenkomst.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming

Een stuk van De Arbeidsrechter met informatie over demotie en de vraag of het pensioen na demotie hoger mag zijn dan het salaris?

Hoe is dit binnen uw bedrijf en met de pensioenuitvoerder geregeld?

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenmaxima

Twee linken naar pagina's die ondersteuning bieden voor outplacement:

http://www.nextjob.nl/ en http://www.nextjob.nl/over-ons/begrippenlijst/outplacement-kosten.html

Bron/meer...

OR stemt voorwaardelijk in met wijziging pensioenregeling, maar wordt het niet eens met de werkgever over de compensatie. Werkgever legt haar besluit voor aan de Rechtbank Rotterdam, die de OR in het gelijk stelt. Weliswaar is de compensatieregeling niet instemmingsplichtig, maar de compensatie maakt wel deel uit van de wijziging van de pensioenregeling.

OR-Pensioenadviseurs deelt de mening van de Rechtbank volledig: bij versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen dient er overeenstemming te zijn bereikt met de OR over compensatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, nieuwsbrief, compensatie, instemming, wor

In het stuk “Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt” dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven wordt uitvoering ingegaan op de juridische, arbeidsvoorwaardelijke, economische, maatschappelijke, groeiende ongelijkheid, etc effecten.

Er staat nergens wat de burgers en werkgevers nou zelf moeten doen, omdat de wereld (is) veranderd.

Een mooi item voor Ondernemingsraden om op de agenda van de werkgever te krijgen, immers met het steeds later ingaan van de Aow-ingangsdatum is dit item voor iedere werknemer belangrijk.

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, ongelijke behandeling, solidariteit

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel als een van de beste wordt beoordeeld (logisch: we hebben meer dan 1x het BNP van de BV Nederland gespaard), zal het stelsel toch op korte termijn aangepast worden.

Er zitten teveel ongelijkheden in en de kosten lopen teveel op.

Econoom Den Butter bespreekt het SER-advies.

Bron/meer...
Tags: aow, ongelijke behandeling, overheid, solidariteit

Visie KPS op een toekomstbestendig defined contribution. Een van de medewerkers van OR-Pensioenadviseurs heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, franchise, premiestaffels

Memorie van Antwoord door de Staatssecretaris bij wetsvoorstel versnelde aanpassing Aow-leeftijd

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, pensioenvervroeging

De staatssecretaris geeft de gemiddelde hoogte van de pensioenpremies en de gevolgen hiervan voor de werknemersbijdragen. Onze ervaringen zijn dat pensioenpremies helemaal niet lager worden en dat werkgevers in eerste instantie niet tot verlaging bijdrage werknemers overgaan. Hiervoor moet de OR in actie komen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioen 2015

Langer doorwerken, maar wel minder: demotie!

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenvoorzieningen worden afgestemd op langer doorwerken. De AOW ingangsdatum is aangepast en ook de meeste pensioenregelingen sluiten op de nieuwe Aow-ingangsdatum aan.

Voor veel werknemers is langer doorwerken geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in de huidige functie en met de huidige belasting.

De vraag is op welke wijze instellingen omgaan met de nieuwe waarheid dat we langer doorwerken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om minder te gaan werken als het de werknemer te zwaar wordt en hoe wordt de medewerker gezien in de organisatie als deze minder zou gaan werken?

Het aanpassen van de pensioeningangsdatum van 65 naar 67 jaar is een vrij gemakkelijke stap. Na instemming door de OR behoeft alleen het pensioenreglement aangepast te worden, maar hiermee is het probleem van langer doorwerken niet opgelost. Maar is uw instelling voorbereid op langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Ook prof Hans van Meerten ziet het huidige pensioenstelsel als onhoudbaar.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenveranderingen, solidariteit

Een link naar de pagina "pensioen" van het FNV. Hun visie op pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit, toeslagen

De pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker in het kader van demotie genoegen neemt met een lager salaris hoeft het pensioen niet verlaagd te worden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Hierbij de link die werknemers kan helpen vast te stellen hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie

Pensioenvisie van Stattler en Waldorff.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen

De pensioenfederatie vindt het ook wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioen in een keer op te nemen.

Op zicht een hele goede zaak, maar in wiens belang is het dat zij dit willen toestaan pas nadat het pensioen tot uitkering komt en niet al eerder (voor bij voorbeeld de aflossing van een gedeelte van de hypotheek)?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenvervroeging, verplichte pensioendatum 67 jaar, aow

De SER spant zich in om zeggenschap van de OR hoog op de agenda te houden.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Als het contract met de pensioenuitvoerder af loopt betekend dit bijna altijd dat de voorwaarden veranderen. Dit betekend meestal dat er sprake hoort te zijn van het instemmingstraject. Dit wordt echter vaak "vergeten" omdat er "toch niet zo heel veel veranderd aan de pensioenregeling".

Een goede zaak als de OR in een vroeg stadium met de werkgever om de tafel gaat om gezamenlijk te komen tot een aangepaste pensioenregeling, die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming

Gokken met uw pensioengeld. De uitzending van Zwarte Zwanen.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, medezeggenschap, solidariteit, toeslagen

Maximale opbouwpercentages en minimale franchises 2015

Bron/meer...
Tags: franchise, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen

Mag pensioen dat gekort is door een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld door onderdekking bij een pensioenfonds) worden ingehaald?

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, compensatie, pensioenmaxima, solidariteit

Elementen waarover pensioen mag worden opgebouwd

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal, pensioenmaxima

Overgangsmaatregel aanpassing na 2015

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioenmaxima, pensioenvervroeging, vraag en antwoord

Werken na ingang Aow

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Werkgever wijzigt de arbeidsvoorwaarden. Rechter besluit dat dit is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

OR stemt in met wijziging VUT-regeling, maar werknemers maken bezwaar. De rechter besluit dat de wijziging niet redelijk is.

Bron/meer...
Tags: instemming, compensatie, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, medezeggenschap

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen door rechter toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Bij de berekening van de hoogte van de kosten moet de compensatie niet uitgaan van een jaar maar van de kosten bij ongewijzigde voortzetting. Er moet dus een doorrekening gemaakt worden van de hoogte van de kosten over meerdere jaren bij de bepaling van de hoogte van de compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

In Amsterdam (4 maart 2008: JAR 2008/299) buigt de rechtbank zich over afschaffen van de VUT regeling. Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. De instemming van de OR is niet doorslaggevend. De OR heeft zich, volgens de rechter, niet voldoende laten voorlichten en de instemming is ook niet voorgelegd aan de werknemers. Er waren volgens de rechter betere alternatieven.

De rechter heeft zich meerder malen bemoeit met de vraag of er voldoende compensatie is gegeven door de werkgever bij een gewijzigde pensioenregeling.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

De Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze, op 10 juni 2014 in de Eerste kamer aangenomen wet (nr. 33.818) waarin het nieuwe ontslagrecht is geregeld, kent ook enkele bepalingen die verband houden met pensioen. In het nieuwe artikel 7:669 BW is in lid 4 het pensioenontslag opgenomen. Ligt dat pensioenontslag vóór de datum waarop de werknemer AOW-gerechtigde wordt dan dient deze datum op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) objectief gerechtvaardigd te zijn, daarna niet. Met andere woorden: de AOW-leeftijd is bepalend.

Een risicopartnerpensioenknip is na invoering van de versobering van het Witteveenkader per 1-1-2015 toegestaan zodat de versobering geen gevolgen heeft voor verstreken dienstjaren. Als gevolg van de versobering, zo wordt geredeneerd, moet het nabestaandenpensioen op basis van risicodekking, de risicomethode, ook over de verstreken jaren, in tegenstelling tot de opbouwmethode, gebaseerd worden op de beperkte opbouwruimte. Middels onderdeel 2.3 van het beleidsbesluit BLKB2014/1702M van 23 september 2014 is toegestaan met het oog op een redelijke wetstoepassing dat de tot 1-1-2015 van toepassing zijnde opbouwruimte ook na die datum van toepassing blijft over het tot 1-1-2015 van toepassing zijnde pensioengevend loon. Hiermee krijgen aanspraken op nabestaandenpensioen, zowel op opbouwbasis als op risicobasis, ook na invoering van de versobering van het Witteveenkader een gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, pensioenvervroeging

Is een hogere premie voor een oudere werknemer ook ongelijke behandeling? Ja, maar toegestaan als hiermee gelijke pensioenen worden bereikt:

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, solidariteit

De Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke behandeling) oordeelt duidelijk over de premieverdeling bij beschikbare premieregelingen: verdeling van een % van de premie is ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit, ongelijke behandeling

Is er sprake van gelijke behandeling of niet? De Commissie voor rechten van de mens (voorheen: commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover veel uitspraken gedaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers

Het Nederlandse pensioensysteem eenvoudig uitgelegd door de Pensioenfederatie (pensioenfondsen).

Bron/meer...
Tags: franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit

Bij pensioen dat in gaat op leeftijd 60 jaar wordt niet (meer) getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd.

Bron/meer...
Tags: pensioenvervroeging, aow, overheid, pensioenrecht

Rechten Ondernemingsraad bij voorgestelde wijziging pensioenregeling Instemmingsrecht, adviesrecht.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Belangrijke pensioenvisionairs hebben in een gezamenlijk rapport (en dit is lastig met grote ego’s) een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om pensioen in de toekomst meer houdbaar te maken.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, beschikbare premie, leeftijd, solidariteit

Ook 2e Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de staatssecretaris om alertheid gevraagd in deze casus.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Verzameling artikelen voor met name pensioenfondsen:

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, franchise, leeftijd, pensioeninformatie

De ingangsdatum van de Aow gaat versneld omhoog. In 2018 is het 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hierna kan deze ingangsdatum verder stijgen. Dit is al in de huidige wetgeving vastgelegd.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Werkgever wijzigt een pensioenregeling en werknemer geeft aan “ik blijf in de oude pensioenregeling”. Rechter bepaalt dat dit stelling werknemer correct is.

Hierna voert werkgever nog aan dat voordering verlopen is. De pensioenregeling is in 1999 omgezet. (5 jaar). Maar rechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst na uitdiensttreding (2010) afgelopen is.

Overigens betrof dit een eindloonpensioenregeling (db) die is omgezet in een streefregeling (bij een constant rendement van 7% (!) zou dit voldoende kapitaal opleveren om een vergelijkbaar eindloonpensioen aan te kopen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, premiebijdrage werknemers, solidariteit

De Wet Werk en Zekerheid regelt onder andere dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen per het moment dat de Aow van de werknemer in gaat of bij een afwijkende pensioendatum. Het is dus van belang dat de ingangsdatum van de pensioenregeling en de Aow-ingangsdatum op elkaar aansluiten. Anders kunnen werknemers tussen de financiële wal en het schip terecht komen.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, solidariteit

Art. 19 Pensioenwet

Wijziging pensioenovereenkomst

Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien de bevoegdheid daartoe schriftelijk in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er tevens sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 20 PW geeft aan dat wijzigingen alleen betrekking mogen hebben op toekomstige pensioenopbouw. Wat is opgebouwd mag niet verminderd worden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, pensioenveranderingen

Het Hof van Arnhem doet uitspraak op 15 maart 2011 (PJ2011/78) over een wijziging van een eindloon naar een middelloonpensioenregeling. De werkgever heeft een beding opgenomen dat bij instemming van de OR dit de medewerkers bindt. De rechter toetst op artikel 7:613 BW.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet

Wil Post beschrijft haar pensioendroom en wil een aantal pensioenzaken veranderen.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, leeftijd, pensioenveranderingen

Veel interessante informatie over pensioen is te vinden op Pensioenkijker.nl.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, leeftijd

Ook verzekeraar Delta Lloyd wilde van de onvoorwaardelijke indexaties af en wijzigde de pensioenregeling, ook voor ex-medewerkers.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Pensioenjurist Henk Hoving schrijft een artikel over afstand doen van pensioen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen

Vanaf 2015 gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Een lagere premie staffel is toegestaan (mits deze evenredig is) en een vast percentage voor alle werknemers (mits niet hoger dan het percentage dat geldt voor de jongste medewerker) is ook toegestaan.

Bron/meer...
Tags: premiestaffels, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Op Vraag en Antwoord van de Belastingdienst is op 7 oktober 2014 uitgelegd dat bij een lager dan maximale pensioentoezegging ook een lagere franchise gehanteerd mag worden. Een zo laag mogelijke franchise is relatief vooral van belang voor de medewerkers met de laagste salarissen en bij de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

De staatssecretaris heeft op 14 oktober 2014 aangekondigd dat zij het advies van de SER gaat overnemen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap