Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Samenvatting door Held Advocaten wijziging pensioen vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenrecht

Rapport Afm inzake (te) lage premies

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioeninformatie

Uitspraak RB Amsterdam zaak 30 januari 2023 en uitspraak 8 februari 2023: OR stemt onder voorwaarden in en werkgever verandert de aanvullende voorwaarden.

Instemming Art 27 lid 1 a, stuiten Art 27 5 en uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, wor, uitspraken

Rapport Stichting Economisch Onderzoek Premie Pensioen Instelling (PPI)

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, beschikbare premie, premiestaffels, instemming

Werkgever verandert de pensioenregeling. Enkele werknemers gaan niet akkoord en vragen de rechter om uitspraak.

Argumenten werkgever:

* eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen, dus moet de rechter zich de vraag stellen of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het belang van de werknemers;

* Voortzetting van de middelloonregeling zou gepaard gaan met 90% extra kosten;

* alvast anticiperen op nieuwe pensioenstelsel.

Rechter overweegt:

* pensioenregeling had kunnen worden voortgezet;

* Pensioenwet is nog niet aangepast;

* er is een kans dat werknemers er bij de premieregeling op achteruitgaan ten opzichte van het gegarandeerde middelloonpensioen;

* werkgever heeft verder geen compensatie aangeboden.

De rechter oordeelde dat de werkgever geen zwaarwichtig belang had om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, beschikbare premie, medezeggenschap

Eigen blog: zorg ervoor dat er volledig met de juiste informatie gecommuniceerd wordt

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

De Aow wordt fors verhoogd in 2023 en hiermee ook de Aow-franchise.

Lagere pensioenen of is hier wat aan te doen?

Wij vinden van wel.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, compenseren, franchise

Blog met Leon Zijlmans. De Ondernemingsraad heeft wat te kiezen. Welk type uitvoerder past bij jullie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: grote verschillen bij juiste keuze redelijk percentiel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Over de Wet Toekomst Pensioenen is veel te lezen, maar wat zijn de eerste stappen die je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet nemen en waarop moet je letten?

De hoofdlijnen van de nieuwe Wet vind je hier.

Meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, wet, pensioenakkoord

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Mits zeer goed beargumenteerd kan een eigen bijdrage als % van de premie (en dus oplopend met de leeftijd) zijn toegestaan. Overigens verwachten wij dat beroep gesteld zal worden tegen deze uitspraak.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, eigen bijdrage

Verschillende premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenakkoord

Bij het vergelijken huidige pensioenregeling nieuwe pensioenregeling moet rekening worden gehouden met de effecten van inflatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, pensioenakkoord

Eigen bijdrage als percentage van de premie moeten worden aangetoond op basis van objectieve rechtvaardiging dat ongelijke beloning toegestaan is.

Bij pensioenregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dit aan de orde en gaat vaak fout.

Een hogere eigen bijdrage voor oudere werknemers heeft ook gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW- of WIA-uitkering.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, onjuiste communicatie, premiebijdrage werknemers, beschikbare premie

Eigen bijdrage en ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, beschikbare premie

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Eerbiedigende werking huidige pensioendoel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Grote schade voor werknemers verwacht vanwege onvoldoende compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie, beschikbare premie

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

Werkgever moet pensioenschade compenseren.

Artikel in AM.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Grote verschillen in hoogte van pensioenuitkeringen. Veel werknemers moeten het met weinig pensioen doen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Geen automatisch shoprecht bij DC

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Na de pensioenversoberingen van de afgelopen jaren zijn er ook verbeterpunten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit, pensioenmaxima

Vergelijking beste resultaten life cycles door Moneyvieuw 2018

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, beleggen

We willen wel allerlei flexibiliteit, maar volgens Netspar geeft dit ons brein problemen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Doorbeleggen na de pensioendatum bij beschikbare premieregelingen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen

artikel over evenredige pensioenopbouw bij beschikbare premieregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

nieuw fiscaal regime 2018: pensioenleeftijd 68 jaar en beschikbare premie.

Overstappen van de 4% naar de 3% staffel is qua kosten en pensioenopbouw verantwoord. Let wel op fiscale consequenties (vermenging 4% en 3% kapitaal)

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenleeftijd, pensioen 2015

Onderzoek: deelnemers beschikbare premieregelingen ontevredener dan bij gegarandeerd pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Artikel Hoogleraar Van Praag: niet teveel veranderen aan huidige pensioenstelsel

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente

Voorlopige premiestaffels 68 jaar

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Staffelbesluit 2017 met aangepaste (verlaagde) staffels.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie

Bijna dagelijks worden pensioenregelingen versoberd.

Dit, terwijl juist veel werknemers helemaal niet langer willen/kunnen doorwerken. De pensioenpotten zouden juist beter gevuld moeten worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd

Niet zondermeer toegestaan om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling in te voeren!Zeker niet als de nieuwe pensioenregeling lagere pensioenuitkomsten in het vooruitzicht biedt dan de pensioenregeling voor de bestaande werknemers.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, eenzijdige wijziging, leeftijd, beschikbare premie

Pensioenrekenleeftijd op 1 januari 2018 naar 68 jaar

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, medezeggenschap, verplichte pensioendatum 67 jaar

De verwachte inflatie begin 2019 moet net onder de 2% uitkomen. Dit is onder andere van belang bij de berekening van de verschillen tussen middelloonpensioen en beschikbare premie als de werkgever een nieuwe pensioenregeling voorstelt.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, indexaties

Met Prinsjesdag zijn een aantal veranderingen aangekondigd. Waaronder doorwerkvereiste en het maximale pensioen dat je mag verwerven. Zeker bij de 3% of lagere leeftijdsafhankelijke premiestaffel is het raar dat werknemers wel risico's lopen, en maar beperkt beloond kunnen worden. Hoe de wetgeving eruit gaat zien is nog niet bekend.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenrecht

Politiek, pensioenuitvoerders, adviseurs buitelen over elkaar heen om pensioenen te veranderen. Werknemers willen wat heel anders.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, pensioenveranderingen

In 2016 wordt het mogelijk om het pensioen bij een beschikbare premieregeling te laten fluctueren. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om langer door te beleggen. Frank Verschuren legt e.e.a. in kleine stapjes uit.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, lage rendementen, lage rente

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Prof Prast prikt enkele ballonnen door over pensioen en beleggen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, lage rente

RTL Z geeft 10 redenen aan waarom pensioen lager is dan mogelijk werd verwacht.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, indexaties, lage rendementen

De (adviseur van) werkgever heeft werknemers op het verkeerde been gezet bij de wijziging van de pensioenregeling. de adviseur heeft werknemers niet juist geïnformeerd, niet op de risico's gewezen etc. De werkgever is zijn zorgplicht naar de werknemers toe niet nagekomen en moet pensioenschade compenseren.

In dit soort gevallen, zou de OR samen met de werkgever tegen de adviseur kunnen optrekken.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Vanwege de lage rentestand en de nieuwe wetgeving die op 1 juli 2016 in moet gaan, mag bij een beschikbare premieregeling een tijdelijke uitkering worden aangekocht tot 31 december 2016.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, beleggen

Opname van het pensioen als je dit nodig hebt is mogelijk in Engeland. In dit artikel wordt besproken wat (of) wij hier nog wat van kunnen leren en wordt op de consequenties ingegaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Bij een lagere dan maximale pensioenopbouw (middelloon 1,875% of maximale premiestaffel) mag een lagere franchise gehanteerd worden dan de "Witteveenfranchise" van € 12.642,00.

Vooral voor de medewerkers met de laagste inkomens en bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is een zo laag mogelijke franchise van belang. Relatief heeft dit voor de laagste inkomens de grootste impact.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima, solidariteit

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een netto pensioen aan voor het inkomen boven € 100.000,00.

Er zijn nog wel wat onduidelijkheden over de invulling van deze regeling.

In dit artikel wordt e.e.a. op een rijtje gezet.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie, grootverdieners

De Wetgeving rond beschikbare premieregelingen wijzigt in 2017.

De Kring van PensioenSpecialisten (KPS) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het voorstel te reageren middels een internetconsultatie.

OR-Pensioenadviseurs heeft een inbreng op dit wetsvoorstel middels de werkgroep van de KPS.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenveranderingen, premiestaffels

Artikel uit het FD, waarin de "pensioenknip" voor mensen met een beschikbare premie wordt behandeld.

Structurele oplossing (doorbeleggen na ingangsdatum van het pensioen) is in de maak. Pech voor de verzekeraars die nu geld inkopen tegen de risicovrije rente (juni 2015: minder dan 2%) en dit geld voor de toekomstige levensduur van de gemiddelde Nederlander + partner (een jaar of 20) in de knip heeft.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

maximale staffels netto pensioen voor salarissen boven € 100K

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, grootverdieners, pensioenmaxima

Visie KPS op een toekomstbestendig defined contribution. Een van de medewerkers van OR-Pensioenadviseurs heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, franchise, premiestaffels

Informatie over netto pensioen.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie, grootverdieners, premiestaffels

Belangrijke pensioenvisionairs hebben in een gezamenlijk rapport (en dit is lastig met grote ego’s) een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om pensioen in de toekomst meer houdbaar te maken.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, beschikbare premie, leeftijd, solidariteit

Op Findinet (Delta Lloyd) staat ook vrij veel informatie over pensioenregelingen. Bijvoorbeeld een stuk over toeslagen. In de meeste middelloonregelingen wordt een voorwaardelijke toeslagverlening opgenomen. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren is er echter niet veel ruimte om te indexeren, waardoor de waarde(ring) van het pensioen jaarlijks door inflatie wordt uitgehold.

Bron/meer...
Tags: toeslagen, pensioeninformatie, beschikbare premie, overheid

De Pensioenwet is voor ondernemingsraden uiteraard ook van belang. Dit is hem of haar, al naar gelang uw keuze, helemaal.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Jos Gielink, pensioenadvocaat heeft een mooi stuk geschreven over pensioen voor de € 100.000,00 plusverdieners. Hij staat hierin ook stil bij mogelijke gevolgen ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, grootverdieners, netto pensioen

Samen met Léon Zijlmans AAG vragen wij aandacht voor de hoogte van de gemiddelde premies die betaald worden voor pensioen. Deze zijn in veel gevallen veel te laag voor een redelijk pensioeninkomen. Ons advies voor ondernemingsraden: zorg voor een realistisch beeld en laat eens voorrekening met hoeveel procent het verwachte pensioeninkomen daalt ten opzichte van het inkomen voor pensionering. Hierna kun je dan bepalen of dit ook past bij jullie organisatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Eigen blog: Werkgever krijgt instemming om onder voorwaarden de pensioenregeling aan te passen, maar komt later op de aanvullende voorwaarden terug. Ondernemingsraad verklaart besluit werkgever nietig. Rechter stelt OR in het gelijk, maar een vergelijkbare zaak is in het verleden al eens fout afgelopen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, wet, uitspraken

Stukje geschreven met Leon Zijlmans over het persoonlijke pensioenvermogen in de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Met deze parameters worden de pensioenen berekend

Meer...
Tags: beschikbare premie, compenseren, wet, pensioenakkoord

Stukje samen met Leon Zijlmans geschreven over het verlagen van de franchise tot aan het Wettelijke minimum. Dit kan vooral voor de medewerkers met de laagste salarissen voordeel opleveren.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, medezeggenschap, wet

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over enkele overdenkingen die Ondernemingsraden moeten maken vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord

NL:HR:2022:1872

Pensioenadviseur AON is nalatig geweest bij geven informatie vanwege omzetting van een gegarandeerd pensioen naar een beleggingsverzekering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, woekerpolissen, uitspraken

Eigen blog: Ondernemingsraden beslissen mee over hoe het uiteindelijke pensioen er gaat uitzien: demping fluctuaties of volledig meebewegen met de economische omstandigheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: er valt binnenkort veel te kiezen voor ondernemingsraden. Defaults, wel of geen reserve zodat ingegane pensioenen niet teveel meebewegen met de economie, de nabestaandenpensioenen, het gewenste pensioenniveau, etc, etc.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, beschikbare premie

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Eigen blog: compensatie in loon of in pensioen?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, compensatie

Middelloonregeling nog in 2022 veranderen heeft voordelen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Pensioenadviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt bij het wijzigen van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, uitspraken

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Met leeftijd stijgende premie en stijgende werknemersbijdrage toegestaan? Held Law (Teun Huig en Mark Heemskerk) bespreken de uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4492

Spoiler: Volstrekt onvoldoende motivatie waarom deze leeftijdsdiscriminatie zou zijn toegestaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

Urgentie om middelloon voor 2022 om te zetten in premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel is afgenomen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geïntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geïntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, compensatie, compenseren

Eigen bijdrage als percentage van de premie is in strijd met gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage

Blog doorvragen over wat er achter de cijfers zit bij voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Artikel van eigen hand over Pensioenakkoord en de gevolgen voor middelloonpensioen en premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, compenseren

Hoofdlijnnotitie Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Berekening eerlijke compensatie

Bron/meer...
Tags: compensatie, compensatie, beschikbare premie, onjuiste communicatie

Volgens Commissie Parameters prudente uitgangspunten.

van belang als de werkgever van middelloon naar beschikbare premie wil overstappen en een vergelijking gemaakt gaat worden tussen de opbouw volgens middelloon en de verwachte pensioenuitkomsten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, compensatie, pensioenveranderingen

Shoprecht geldt niet in alle gevallen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie

Onderzoek Universiteit van Tilburg over het (niet) nemen van eigen verantwoordelijkheid van werknemers om hun pensioen (mede zelf) te regelen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, flexibiliteit

Opinie oud collega Prof. Kapelle van pensioen naar beschikbare premie. Dit vergt hoge kosten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beschikbare premie

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Geen vaststaand feit dat de pensioenadviseur de beste aanbieder adviseert. Vraag hierom!

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, informatie verstrekken

Waarom zouden we het huidige pensioenstelsel eigenlijk hervormen? Artikel uit Me Judice

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, beschikbare premie

Maatregelen uit Regeerakkoord Rutte 3:

afschaffen doossneepremie, persoonlijke pensioenpotjes en degressieve opbouw.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, wet, pensioenveranderingen

Nieuws inzake DC/beschikbare premieregelingen. Life cycles, doorbeleggen na pensioendatum, overschrijding max pensioen, hoogte staffels, etc

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

Met een maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven de pensioenen ver wachter bij wat werknemers willen en denken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen, premiestaffels

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Voorlopige aangepaste leeftijdsafhankelijke premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar. Let op: hogere staffels vanwege lagere rekenrente zijn ook toegestaan!

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

Hybride pensioenregelingen (De premie is voldoende groot om het pensioen te verzekeren: of niet): een crime.

met mogelijk nare gevolgen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, woekerpolissen

Kwart Nederlanders bouwt onvoldoende pensioen op

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen

Er is een veelheid aan beschikbare premiestaffels. Van 4% tot 2%, waarbij iedere pensioenuitvoerder een ander tarief heeft. Kies maar!

Ten opzichte van de 'gebruikelijke" 4% en 3% staffel komen jongeren er bij de lagere staffels goed uit. Dit kan misschien niet de bedoeling zijn bij een verandering van middelloon naar beschikbare premie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd

Pensioenadviseurs breken een lans van het opgeven van rechten. Ongenuanceerd? Zie bijgaand stukje met onze opmerkingen:

Einde alinea 1: als de rente laag is, waarom wordt je pensioengeld dan tegen een te laag rendement belegd? Meer rendement willen behalen betekend meer risico (voor de werknemer ipv de werkgever);

einde alinea 2: "dat betekend een hogere eigen bijdrage of geen salarisverhoging". Wat heeft het ene met het andere te maken? de werknemer heeft een pensioentoezegging, geen premietoezegging bij middelloon.

Premieovereenkomst: Ook met een berekend laag rendement kun je veel lager uitkomen. Vraag dit maar aan heel veel werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen.

Is een beschikbare premieregeling slechter? Nee het is wat anders. een aantal risico's worden verlegd van werkgever naar medewerkers.

Output: ook dit punt klopt niet. het rendement kan (veel) lager zijn dan wat we nu denken. Ook al stop je veel premie in de beschikbare premieregeling, dan kan het pensioen lager uitkomen. Niet voor niets stijgen de kosten van middelloonpensioen. hetzelfde kopen voor de helft van de prijs lukt niet in een concurrentiemarkt waarop pensioenuitvoerders actief zijn. je koop dus iets anders bij beschikbare premie dan bij middelloonpensioen.

2e alinea output: "wat meer risico". Je loopt als werknemer een fors risico en is dit te verkiezen boven de zekerheid van een vast pensioen? veel werknemers vinden van niet.

Laatste alinea: het is goed om hierover na te denken en bij de achterban na te gaan wat zij willen. gedeeltelijk mee mee-ondernemen is leuk, maar toch niet alleen voor een deel waarvan de kosten stijgen?

Eerste uitgangspunt is: afspraak is afspraak. Als werkgever een middelloonpensioen heeft toegezegd moet deze nagekomen worden. Pensioen is uitgesteld salaris en veel werknemers kunnen helemaal geen risico nemen met een kans op enkele tientallen procenten minder salaris.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, medezeggenschap

uitgebreide rapportage over verschillende life cycles met grote verschillen

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie

Wet Verbeterde Premieregelingen nader uitgelegd. Lager doorbeleggen kan beter uitpakken dan je nu vastpinnen op de zeer lage rente. Maar het kan ook tegenvallen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, transparantie

pensioenadviseurs buitelen over elkaar heen dat pensioenen onbetaalbaar worden en werknemers keuzevrijheid willen. We moeten allemaal naar beschikbare premies. Of het pensioen onbetaalbaar is kun je met elkaar bediscussiëren over wat werknemers willen is weer een onderzoek gedaan en wordt in dit economenartikel besproken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, premiestaffels, beschikbare premie

Pensioenadviseurs, verzekeraars en werkgevers willen ons laten geloven dat alle werknemers liever allerlei keuzemogelijkheden (en dus DC) willen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit niet.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Assurantietussenpersonen reageren geschrokken en zelfs boos op artikel dat een toelichting geeft op de uitspraak van het Hof Den Haag. De rechter verplicht de werkgever om de werknemers te compenseren voor geleden pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, lage rendementen, onjuiste communicatie

Zeer belangrijke uitspraak: werknemers zijn in 1999 met onjuiste voorwendselen op het verkeerde been gezet en hebben ingestemd met een andere pensioenregeling. Zij moeten gecompenseerd worden door de werkgever.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, onjuiste communicatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Hoeveel pensioen mag worden opgebouwd in 2016? Sluit jullie pensioenregeling aan bij wat we in Nederland als een goed pensioen ervaren?

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Filmpje Een Vandaag over tegenvallend pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, pensioeninformatie, beleggen

Werkgever en pensioenuitvoerders hanteren nogal eens onjuiste argumenten om van hun middelloonpensioen af te komen.

Ook verzekeraar Generali is van mening dat middelloon niet houdbaar is.

Voor pensioen geldt: afspraak is afspraak.

Als de werkgever wil versoberen moet bekend zijn of dit noodzakelijk is (valt bedrijf anders om), hoeveel iedere medewerker gaat inleveren (vaak tienduizenden euro's) en op welke wijze gecompenseerd gaat worden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, instemming, medezeggenschap

Knippen bij een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, pensioeninformatie, beleggen

Verschuiving van gegarandeerde pensioenen (DB) naar beschikbare premieregelingen (DC) volgens rapport actuarieel adviesbureau een trend.

Bij een DC pensioenregeling neemt de werknemer het beleggingsrisico en het langlevenrisico van de werkgever over.

Boven de al ingerekende rente in de staffel van 3% of 4% zal de deelnemer ook nog een extra rendement moeten behalen om waardevermindering door inflatie terug te verdienen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, premiestaffels

Pensioenjurist Theo Gommer geeft een korte samenvatting van de uitkomsten van het rapport van het SCP over pensioen, solidariteit en keuzevrijheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Het persbericht en hierdoor het uittreksel van het rapport van het SCP over solidariteit en keuzevrijheid.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, solidariteit

Vaak gehoord "ons pensioen is goed geregeld"

Maar wat is goed?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, medezeggenschap

Vergelijking tussen het Nederlandse pensioenstelsel en die van landen die hoog scoren op de lijst van internationaal goede pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiebijdrage werknemers, pensioenveranderingen

OR stemt voorwaardelijk in met wijziging pensioenregeling, maar wordt het niet eens met de werkgever over de compensatie. Werkgever legt haar besluit voor aan de Rechtbank Rotterdam, die de OR in het gelijk stelt. Weliswaar is de compensatieregeling niet instemmingsplichtig, maar de compensatie maakt wel deel uit van de wijziging van de pensioenregeling.

OR-Pensioenadviseurs deelt de mening van de Rechtbank volledig: bij versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen dient er overeenstemming te zijn bereikt met de OR over compensatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, nieuwsbrief, compensatie, instemming, wor

Pensioenvisie van Stattler en Waldorff.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Is er sprake van gelijke behandeling of niet? De Commissie voor rechten van de mens (voorheen: commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover veel uitspraken gedaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers

Heel belangrijk nieuws voor medewerkers met een beschikbare premieregeling. Tot op heden is de regel dat op de pensioendatum het kapitaal omgezet moet worden naar een levenslang pensioen. De pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen onder andere de huidige (lage) rente. Hierdoor vallen pensioenuitkeringen vaak behoorlijk tegen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij er niet onwelwillend tegenover staat dat ook in de uitkeringsfase er nog wat actiever belegd mag worden (indien gewenst uiteraard). Ook een gepensioneerde heeft immers nog een behoorlijk lange beleggingshorizon.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Veel interessante informatie over pensioen is te vinden op Pensioenkijker.nl.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, leeftijd

Op Vraag en Antwoord van de Belastingdienst is op 7 oktober 2014 uitgelegd dat bij een lager dan maximale pensioentoezegging ook een lagere franchise gehanteerd mag worden. Een zo laag mogelijke franchise is relatief vooral van belang voor de medewerkers met de laagste salarissen en bij de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord