Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Rapport gezondheidsraad in verband met langer doorwerken

Bron/meer...
Tags: demotie, medezeggenschap

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Onderzoek werkgeversadviseur Mercer over verwachtingen werknemers in verband met opschuiven pensioenleeftijd.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, solidariteit

Klinkt (politiek) lekker dat we langer doorwerken en dit een succes is. Uit onderzoek blijkt dit voor veel gepensioneerden niet zo te zijn.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Veel pensioenregelingen zijn aangepast naar 67 jaar. In veel gevallen is het voor 2015 opgebouwde pensioen blijven staan op 65 jaar. Dit kan worden uitgesteld, maar alleen als de werknemer ook werkt (in loondienst of als zelfstandige).

Een pensioenuitkering wordt gekort op de WW-uitkering.

Goed om hiermee als OR rekening te houden bij bv een reorganisatie.

Meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

In het stuk “Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt” dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven wordt uitvoering ingegaan op de juridische, arbeidsvoorwaardelijke, economische, maatschappelijke, groeiende ongelijkheid, etc effecten.

Er staat nergens wat de burgers en werkgevers nou zelf moeten doen, omdat de wereld (is) veranderd.

Een mooi item voor Ondernemingsraden om op de agenda van de werkgever te krijgen, immers met het steeds later ingaan van de Aow-ingangsdatum is dit item voor iedere werknemer belangrijk.

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, ongelijke behandeling, solidariteit

Visie KPS op een toekomstbestendig defined contribution. Een van de medewerkers van OR-Pensioenadviseurs heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, franchise, premiestaffels

Langer doorwerken, maar wel minder: demotie!

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenvoorzieningen worden afgestemd op langer doorwerken. De AOW ingangsdatum is aangepast en ook de meeste pensioenregelingen sluiten op de nieuwe Aow-ingangsdatum aan.

Voor veel werknemers is langer doorwerken geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in de huidige functie en met de huidige belasting.

De vraag is op welke wijze instellingen omgaan met de nieuwe waarheid dat we langer doorwerken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om minder te gaan werken als het de werknemer te zwaar wordt en hoe wordt de medewerker gezien in de organisatie als deze minder zou gaan werken?

Het aanpassen van de pensioeningangsdatum van 65 naar 67 jaar is een vrij gemakkelijke stap. Na instemming door de OR behoeft alleen het pensioenreglement aangepast te worden, maar hiermee is het probleem van langer doorwerken niet opgelost. Maar is uw instelling voorbereid op langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Mogelijkheid: oudere werknemers gaan minder werken en verdienen, maar houden pensioenopbouw bijvoorbeeld: 80/90/100%

Bron/meer...
Tags: demotie, Generatiepact, flexibiliteit, pensioenmaxima, pensioenvervroeging

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Waar ligt de grens voor langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

RTL Z geeft 10 redenen aan waarom pensioen lager is dan mogelijk werd verwacht.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, indexaties, lage rendementen

Een stuk van De Arbeidsrechter met informatie over demotie en de vraag of het pensioen na demotie hoger mag zijn dan het salaris?

Hoe is dit binnen uw bedrijf en met de pensioenuitvoerder geregeld?

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenmaxima

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Veel werknemers hebben liever zekerheid, veel werkgevers flexibiliteit. Wie gaat werknemers vertellen dat zij tot na hun 70-ste actief moeten blijven en dat dit vaak niet lukt in hun huidige functie.

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioeninformatie

De flexibele ingangsdatum van de Aow is voorlopig de ijskast ingegaan. Zelf bepalen wanneer je jouw Aow op neemt heeft echter grote voordelen. Deze worden in dit artikel besproken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat op de argumenten van de staatssecretaris veel commentaar mogelijk is.

Bron/meer...
Tags: aow, nieuwsbrief, demotie, overheid, solidariteit

We moeten langer doorwerken, maar er zijn 600.000 Nederlanders met een WW-uitkering en bijna 900.000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkeloosheid daalt, maar niet onder ouderen.

Een goede reden om te bezuinigen op pensioen?

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Minder werken omdat we langer moeten werken: demotie dus.

Is dit al ingebed in uw organisatie?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd