Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Eigen blog over eerbiedigende werking opbouw pensioen.

Nabestaandenpensioenen moeten uiteraard wel aan nieuwe wetgeving voldoen, waardoor ook eerbiedigende werking instemmingsplichtig is.

Bron/meer...
Tags: volledige informatie, beleggen, instemming, pensioenrecht

artikel over pensioenwijziging (en Corona)

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, volledige informatie, uitspraken

Blog inzake overwegingen en vragen die de OR kan stellen als de werkgever voorstelt om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, volledige informatie

Stuk Netspar (Universiteit van Tilburg) over compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, volledige informatie

Beroep waarbij adviseur van de werkgever wel juiste maar geen volledige informatie heeft gegeven.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, volledige informatie

Vanwege de Wet toekomst pensioenen moeten ondernemingen een transitieplan maken. Hierbij het format. Uiteraard van groot belang voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord, volledige informatie

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Discussie en analyse over een zeer goed pensioen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, volledige informatie, indexaties

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Nederland (wederom) beste pensioenstelsel van de wereld.

Bron/meer...
Tags: volledige informatie