Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Update handreiking inhaal en inkoop gemiste pensioenopbouw.

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, inhaal gemiste pensioenopbouw

2019:franchisebedragen inclusief lagere franchise bij niet maximale pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: franchise, wet, vraag en antwoord

Voorlopige aangepaste leeftijdsafhankelijke premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar. Let op: hogere staffels vanwege lagere rekenrente zijn ook toegestaan!

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

Vraag&Antwoord belastingdienst over inhalen niet toegekende indexaties.

Het mag, maar er moet wel wat gerekend worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, compensatie, vraag en antwoord

Elementen waarover pensioen mag worden opgebouwd

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal, pensioenmaxima

Overgangsmaatregel aanpassing na 2015

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioenmaxima, pensioenvervroeging, vraag en antwoord

In deze Vraag en Antwoord gaat de minister er onder andere op in hoe hoog het maximale partnerpensioen mag zijn (50% van het bereikbare salaris) en dat ook, als bij vorige werkgevers geen of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, het gemis verzekerd mag worden.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, vraag en antwoord, pensioenmaxima

Op Vraag en Antwoord van de Belastingdienst is op 7 oktober 2014 uitgelegd dat bij een lager dan maximale pensioentoezegging ook een lagere franchise gehanteerd mag worden. Een zo laag mogelijke franchise is relatief vooral van belang voor de medewerkers met de laagste salarissen en bij de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

Voor werknemers die in het verleden geen maximale pensioenregeling hebben gehad is er de mogelijkheid om dit in te halen.

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, wet, vraag en antwoord

Besluit 2018-28515 inzake beschikbare premieregelingen en nieuwe staffels 2019

Bron/meer...
Tags: wet, vraag en antwoord

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

In veel pensioenregelingen sluit het begrip "verzekerde partner" niet aan bij wat gewenst is. Hierdoor kan het voorkomen dat na het overlijden van een medewerker geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. De pensioenuitvoerder is in de regel bereid om de omschrijving aan te passen. Hierover enkele opmerkingen in de Vraag en Antwoord.

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal

Mag pensioen dat gekort is door een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld door onderdekking bij een pensioenfonds) worden ingehaald?

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, compensatie, pensioenmaxima, solidariteit

VUT en latere ingangsdatum Aow

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, aow

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

“Witteveen” AOW-franchises 2015: € 12.642,00 voor middelloon en € 14.204,00 voor eindloon.

Bij een lagere dan de maximale pensioentoezegging mag een lagere franchise gehanteerd worden.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, vraag en antwoord, pensioenmaxima