Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Veel (adviseurs van) werkgevers zijn van mening dat pensioen onbetaalbaar wordt. In dit artikel wordt de onbetaalbaarheid en waar we het eigenlijk over hebben tegen het licht gehouden. Zou het bespreekbaar zijn dat de inkomens met enkele tientallen procenten worden verlaagd? Waarom dan wel het met de werkgever afgesproken uitgestelde salaris?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, instemming, medezeggenschap, onjuiste communicatie

Rapport pensioen: keuzevrijheid en solidariteit van het Sociaal Plan Bureau.

Afname solidariteit, meer eigen invulling gewenst, meer eigenbelang, minder verplichtingen, afgenomen vertrouwen in pensioenfondsen en bestuur.

Geen echt nieuws, wel uitgebreid onderbouwd door het SCP.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, compensatie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Veel pensioenadviseurs zijn van mening dat werknemers keuzemogelijkheden niet aankunnen of dat zij verkeerde keuzes gaan maken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat als het eigendomsrecht van pensioen bij de werknemer komt te liggen en er sprake is van goede pensioencommunicatie zij het zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen juist de waardering van het pensioen zal vergroten.

Wie heeft er geen verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt?

Slimme defaults kunnen wel helpen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen, premiebijdrage werknemers

OR let op: steeds meer werkgevers willen af van garantiepensioen en komen met als alternatief een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling in een pensioenfonds. Dit betekend dat de pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn.

Op zichzelf is er niets mis met minder garanties, maar wat speelt er werkelijk? Hoeveel gaat de werkgever minder betalen (over een langere termijn) en op welke wijze worden de medewerkers gecompenseerd voor het inleveren van garantie?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, beleggen, compensatie, medezeggenschap

Pensioenvisie kabinet. Pensioenvermogen wordt van de deelnemer, pensioenplicht, degressieve pensioenopbouw (afschaffen premiestaffels), pensioengeld opnemen voor zorg en meer keuzemogelijkheden.

Doorlooptijd ten minste 5 jaar.

Dan zit er een nieuw kabinet.

De vraag is wat tegen die tijd de visie van het kabinet is.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, overheid, premiestaffels

Pensioenvisie van Stattler en Waldorff.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Pensioenjurist Henk Hoving schrijft een artikel over afstand doen van pensioen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen