Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Rapport Stichting Economisch Onderzoek Premie Pensioen Instelling (PPI)

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, beschikbare premie, premiestaffels, instemming

Onderzoek Universiteit van Tilburg over het (niet) nemen van eigen verantwoordelijkheid van werknemers om hun pensioen (mede zelf) te regelen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, flexibiliteit

Mogelijkheid: oudere werknemers gaan minder werken en verdienen, maar houden pensioenopbouw bijvoorbeeld: 80/90/100%

Bron/meer...
Tags: demotie, Generatiepact, flexibiliteit, pensioenmaxima, pensioenvervroeging

We willen wel allerlei flexibiliteit, maar volgens Netspar geeft dit ons brein problemen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Artikel Me Judice "waarom flexibele AOW wel kan".

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, flexibiliteit, overheid

Het rapport van de Sociaal en Cultureel Planbureau "Kwestie van Kiezen".In totaal een boekwerk van 154 bladzijden en met 15 bladzijden over pensioen.

Bron/meer...
Tags: aow, lage rente, pensioenveranderingen, flexibiliteit

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

Na de pensioenversoberingen van de afgelopen jaren zijn er ook verbeterpunten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit, pensioenmaxima

Vroegpensioen en zware beroepen door SEO.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, pensioenvervroeging

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Uitspraak: werknemer met veel keuzemogelijkheden maakte verkeerde keuze.

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, pensioeninformatie, uitspraken

Doorrekening CPB plan flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente