Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over de rekenrente.

De discussie laait weer op.

Bron/meer...
Tags: indexaties, invaren, lage rente, wet

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

Blad voor Economen: lage rente is geen reden om pensioenstelsel te veranderen.

Bron/meer...
Tags: lage rente, lage rendementen, solidariteit

Artikel Hoogleraar Van Praag: niet teveel veranderen aan huidige pensioenstelsel

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Artikel Me Judice: dekkingsgraad te voorzichtig vastgesteld

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rente, lage rendementen

In 2016 wordt het mogelijk om het pensioen bij een beschikbare premieregeling te laten fluctueren. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om langer door te beleggen. Frank Verschuren legt e.e.a. in kleine stapjes uit.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, lage rendementen, lage rente

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Prof Prast prikt enkele ballonnen door over pensioen en beleggen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, lage rente

Vanwege de lage rentestand en de nieuwe wetgeving die op 1 juli 2016 in moet gaan, mag bij een beschikbare premieregeling een tijdelijke uitkering worden aangekocht tot 31 december 2016.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, beleggen

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

Economen over (pensioen)toekomst.

Bron/meer...
Tags: lage rente, beleggen

handreiking inhalen gemiste pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, lage rente, eigen bijdrage

vaak voorkomend fenomeen bij onder andere Nationale Nederlanden: de streefregeling. Eindloon- of middelloonpensioen toezeggen en een kapitaal verzekeren. Eindverhaal: te weinig pensioen en een enorm probleem voor werkgevers en verzekeraar. de oplossing van NN: chantage!

Bron/meer...
Tags: lage rente, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Netspar: "fabels en realiteit over de rekenrente" (ook te gebruiken voor verwacht rendement bij beschikbare premieregelingen!)

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, lage rente

Het rapport van de Sociaal en Cultureel Planbureau "Kwestie van Kiezen".In totaal een boekwerk van 154 bladzijden en met 15 bladzijden over pensioen.

Bron/meer...
Tags: aow, lage rente, pensioenveranderingen, flexibiliteit

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Wet Verbeterde Premieregelingen nader uitgelegd. Lager doorbeleggen kan beter uitpakken dan je nu vastpinnen op de zeer lage rente. Maar het kan ook tegenvallen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, transparantie

Artikel Paul van der Heide over onder andere wat onderbouwing van de pensioenreserve bij pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, solidariteit, toeslagen

Pensioenjurist mr Jeroen van Wensen is het niet helemaal eens met de visie van beleidsbepalers over het pensioen. Jeroen wil zijn verhaal graag met jou delen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, overheid, solidariteit

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen