Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

nieuw fiscaal regime 2018: pensioenleeftijd 68 jaar en beschikbare premie.

Overstappen van de 4% naar de 3% staffel is qua kosten en pensioenopbouw verantwoord. Let wel op fiscale consequenties (vermenging 4% en 3% kapitaal)

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenleeftijd, pensioen 2015

De staatssecretaris geeft de gemiddelde hoogte van de pensioenpremies en de gevolgen hiervan voor de werknemersbijdragen. Onze ervaringen zijn dat pensioenpremies helemaal niet lager worden en dat werkgevers in eerste instantie niet tot verlaging bijdrage werknemers overgaan. Hiervoor moet de OR in actie komen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioen 2015

Veel werknemers hebben vragen over hun pensioen. Wijzer in geldzaken kan hen helpen bij het vinden van een antwoord.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, pensioen 2015, solidariteit

Iedere werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, solidariteit

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

Mark Heemskerk schijft in het FD een stuk over het nieuwe pensioen in 2015 en mogelijke gevolgen vanwege ongelijke behandeling bij compensatie vanwege pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen, pensioen 2015

1.260 miljard pensioenvermogen bij de pensioenfondsen in kas, dat is best veel. Zeker als je weet dat het BNP 680 miljard bedraagt.

Maar nog iets lagere beurskoersen betekend volgend jaar lagere pensioenuitkeringen. € 10 miljard beleggingskosten is natuurlijk veel te veel. Op dit punt is veel winst te behalen (voor de deelnemers!)

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, beleggen

Een link naar de pagina "pensioen" van het FNV. Hun visie op pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit, toeslagen

Hierbij de link die werknemers kan helpen vast te stellen hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie

Overgangsmaatregel aanpassing na 2015

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioenmaxima, pensioenvervroeging, vraag en antwoord

Het Nederlandse pensioensysteem eenvoudig uitgelegd door de Pensioenfederatie (pensioenfondsen).

Bron/meer...
Tags: franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet