Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Rekenregels verwacht toekomstig rendement eind 2023

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, rekenrente

"Feiten en fabels over de rekenrente"

dossier Netspar

Bron/meer...
Tags: rekenrente

Stuk van Achmea: wat doet de rente met pensioenen

Bron/meer...
Tags: indexaties, rekenrente, wet

Voor de LinkedIn gebruikers: diepgang rond kritiek op afdekken renterisico door pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente, toeslagen

Melding vanaf LinkedIn door Anne Laning inzake afdekken van rente middels derivaten.

Sluimers die zelf met pek en veren verjaagd is vanwege te lage afdekking (20%) waardoor dekkingsgraad ABP van 130% naar 90% ging heeft hier commentaar op.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente