Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren door hun pensioenuitvoerder niet verhoogd. Het pensioentekort kan voor werknemers zeer fors oplopen, zo blijkt uit dit artikel.

Uit ervaringen van OR-Pensioenadviseurs blijkt dat werkgevers, als zij de pensioenregeling willen aanpassen, best gevoelig zijn om misgelopen indexaties te financieren.

De bestuurders van meerdere ondernemingen waarbij OR-Pensioenadviseurs de OR ondersteunt willen de middelloonregeling omzetten in beschikbare premie.

Uit een analyse blijkt dat de medewerkers de afgelopen jaren geen indexatie hebben ontvangen en na premievrijmaking van de contracten is er ook geen enkele indexatie meer te verwachten.

Na doorrekeningen van de gevolgen voor de medewerkers hebben werkgevers besloten om een bedrag in een depot te storten van waaruit indexaties betaald kunnen worden (hiermee ontstaan geen IFRS/RJ/US GAAP, etc verplichtingen).

Het is onze ervaring dat werkgevers graag van onzekere pensioenverplichtingen in de toekomst af willen en bereid zijn om als compensatie