Pensioenopleiding voor OR-leden

OR-Pensioenadviseurs gelooft erin dat gratis kennis delen zal bijdragen aan een beter pensioen voor de werknemers.

  • OR-leden hebben door hun kennis te vergroten beter inzicht in de pensioenregeling en in de voorstellen van de werkgever om een pensioenregeling te wijzigen. Door kennis zijn de gevolgen van een wijziging meer inzichtelijk. Zij kunnen hierdoor de consequenties van de (te wijzigen) pensioenregeling inschatten en betere besluiten nemen over voorstellen van de werkgever;
  • Door beter geïnformeerd te zijn over de pensioenregeling, kunnen zij het beter doen voor de werknemers.
In deze opleiding behandelen wij het pensioen waarmee ondernemingsraden te maken hebben. Het pensioen voor groepen werknemers derhalve.

De verschillende pensioenonderdelen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioenen) en pensioensystemen (eindloon, middelloon, beschikbare premie) komen aan de orde, de historie van het pensioen, het wettelijke kader en wetgeving rond pensioen voor de ondernemingsraad wordt besproken.

In de opleiding hebben wij een aantal vragensessies opgenomen. Je kunt deze voor jezelf beantwoorden, maar als je dit wil, de antwoorden of vragen die je hebt aan ons mailen. Wij zullen je zo goed als mogelijk ondersteunen om te komen tot het beste pensioenresultaat voor de werknemers.