Wet Toekomst Pensioenen

Naar verwachting gaat de uitwerking van het Pensioenakkoord, vastgelegd in de Wet Toekomst Pensioenen, op 1 januari 2023 in.
Uitgangspunt van de nieuwe Wet is dat pensioenen beter aansluiten op de arbeidsmarkt en dat pensioenen eerder geïndexeerd kunnen worden dan nu het geval is.
Een van de gevolgen hiervan is dat als er eerder geïndexeerd kan worden maar er ook eerder gekort gaat worden. Het beleggingsrisico wordt groter.
Pensioenen gaan meer meebewegen met de economie.

Werknemers die vanaf 2027 in dienst treden krijgen eenzelfde percentage premie.
De meeste huidige pensioenregelingen kennen een naar leeftijd oplopende premie en dit is onder de nieuwe Wetgeving niet meer toegestaan (middelloon en eindloon zijn niet meer mogelijk).
Er komt overgangsrecht met eerbiedigende werking voor bedrijven die voor 2027 een premieregeling hebben met leeftijdsafhankelijke premie.
Wellicht is het interessant om te bekijken of het voor jullie ook interessant is om hiervan gebruik te maken.

Op deze site geven wij regelmatig kennis- updates voor Ondernemingsraden, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van wat er met de pensioenen, waarvoor zij medezeggenschap hebben, aan de hand is en wat zij eraan kunnen doen om een zo goed mogelijk pensioenresultaat te behalen.

Download de Presentatie Overgangsrecht (Powerpoint)
Download de Presentatie Overgangsrecht (Powerpoint)
Download de Presentatie Tips Ondernemingsraden Wet Toekomst Pensioen (Powerpoint)
Download de Presentatie Tips Ondernemingsraden Wet Toekomst Pensioen (Powerpoint)