Workshop en Pensioenactualiteiten voor Ondernemingsraden

Workshop en Pensioenactualiteiten voor Ondernemingsraden

Op woensdag 12 juni 2019 in Renesse en 14 juni in Den Haag

Volledig bijgepraat over pensioenontwikkelingen en verlenging van de pensioenregeling in een halve dag.

De OR workshop pensioenochtend is bedoeld voor medewerkers met pensioenmedezeggenschap.
In een halve dag bijgepraat worden over actuele ontwikkelingen op pensioengebied.
Er worden handvatten aangereikt die te maken hebben met veranderingen op pensioengebied en hoe je hiermee kunt omgaan.

Wat kun je verwachten?
• Pensioenactualiteiten
• (Zeer lage) partnerpensioenen
• Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitspact
• Compensatie vanwege (aankomende) pensioenversobering (2020)
• Jurisprudentie OR en Pensioen
• Praktijkvoorbeelden:
   - Instemming OR, bindt de werknemers niet
   - Werkgever wil pensioen veranderen vanwege zwaarwegend belang
   - Pensioencommunicatie
• Veel ruimte voor vragen

Sprekers:
Mr Kees Pieter Dekker is pensioenadvocaat bij Advocatenkantoor Kortman
Gerard van der Toolen is adviseur Ondernemingsraden bij Stichting Pensioenopleiding en Advisering Ondernemingsraden

Kosten:
Geen kosten als jullie OR geen budget heeft en anders € 100,00 per persoon

Locaties:
12 juni 2019 van 09.30 tot 12.30: Hotel en Congrescentrum De Zeeuwse Stromen, Duinwekken 4 Renesse
14 juni 2019 van 09.30 tot 12.30: Advocatenkantoor Kortman, Raamweg 3 Den Haag

Inschrijven of meer informatie:
Mail (gt@pensioen-or.nl) of bel (079 – 7999703) voor inschrijving of meer informatie