ENQUETE: De toekomst van pensioen

De toekomst van pensioen

Veel pensioenmensen zijn van mening dat het pensioenstelsel moet worden aangepast en klaar moet worden gemaakt voor "de toekomst". Veel van deze pensioenmensen blijven echter hangen in de wijze hoe het huidige pensioen is geregeld en zijn van mening dat met enkele aanpassingen het pensioenstelsel toekomstproof kan worden gemaakt.

Hieronder poneren wij een aantal stellingen en hopen hiermee enerzijds uw aandacht op de aankomende pensioenwijzigingen te vestigen.
(Arbeidsverhoudingen wijzigen immers sterk en "we" moeten tot boven de 70 jaar aan de slag en zou dit niet op de agenda van de werkgever en OR moeten staan?)
Anderzijds proberen wij een reactie uit te lokken die ons en u kan helpen om te komen tot een bestendig pensioenstelsel, want de toekomst is er volgens OR-Pensioenadviseurs al lang en het huidige pensioenstelsel is hierop niet aangepast.
OR-Pensioenadviseurs staat in contact met het Ministerie van Sociale Zaken, verschillende 2e Kamerleden en de SER. Uw reactie ondersteunt ons bij het geven van onderbouwing van stellingen aan hen.

(deze enquete bevat 10 vragen)